Mener Humlegård og Fossen må gå

Stortingskandidat Jon Helgheim (Frp) mener avdekkingen av maktspillet om en nødsentral i Drammen eller Tønsberg, må få følger.

Jon Helgheim

Jon Helgheim mener man må kunne forvente mer av både politidirektøren og politimesteren.

Foto: Nora Brønseth / NRK

I et innlegg i VG retter stortingskandidat Jon Helgheim (Frp) sterk kritikk mot politidirektør Odd Reidar Humlegård. Helgheim mener den maktkampen som har foregått mellom Politidirektoratet og Justisdepartementet ikke er til å leve med.

I et svar til ordføreren i Drammen vektlegger du at valget for nytt hovedsete falt på Tønsberg, blant annet fordi de også kunne samlokalisere nødsentralene. Like fullt blir det ikke noe av, måloppnåelsen er tilnærmet lik null på SAMLOK, og du virker nærmest som du skryter av det. De andre kriteriene for å velge Tønsberg fremfor Drammen er så tynne at det er umulig å forstå annerledes enn at det hele er et spill for å trumfe gjennom PODs forkvaklede syn på samlokalisering. Du har som politidirektør satt egen prestisje foran innbyggernes sikkerhet, du har nektet å utføre ordre, du må gå fra jobben. Ta gjerne med deg Christine Fossen.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen behandler revisjon av politiets og Forsvarets objektsikring

Odd Reidar Humlegård.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Helgheim sier til NRK at kritikken er berettiget.

– Jeg mener det er knusende avsløringer som VG har kommet med. I tillegg er det udiskutabelt at det ikke er feil noe av det som har kommet fram av opplysninger i saken.

Prestisje i saken?

Frp-politikeren mener det er andre grunner, enn innbyggernes sikkerhet, som ligger til grunn for å flytte nødsentralen fra Drammen til Tønsberg.

– Jeg mener det er en prestisje i den avgjørelsen som er tatt, som er helt ubegrunnet. I Drammen har man en nødsentral som har fungert helt utmerket, og den har vist seg å fungere ved store hendelser.

Han karakteriserer videre det hele som svært vanskelig å forstå.

– Jeg synes det er oppsiktsvekkende at politidirektøren bevisst har motarbeidet og satt i gang ett spill for å få nødsentralen i Drammen nedlagt. Det er helt uforståelig.

-Arrogante svar

Både Humlegård og Fossen har flere ganger nå kommentert saken i media. Likevel har ikke Helgheim følt seg beroliget av den grunn.

– Svarene de gir er ikke gode og i stor grad arrogante. Det virker som man har satt prestisjen foran og opererer deretter. Jeg mener de har misforstått oppgaven, det er å gjøre det beste for publikum.

Christine Fossen

Politimester i Sør-Øst politidistrikt, Christine Fossen.

Foto: Hans Christian Eide / NRK

– Men hvorfor mener du politimester i Sør-Øst, Christine Fossen må gå?

– Hovedsakelig er det at hun må ha løyet at lokasjonen i Tønsberg var god eller etterpå hvor hun sier at den ikke var det. Hun har jobbet for begge deler. Som en leder i politiet må man kunne forvente en viss ærlighet. Dermed flytter man også hovedsentralen på feil premisser.

Humlegård svarer i en melding til NRK at han ikke ønsker å kommentere denne saken og viser til at han tidligere har svart på kritikken. Politimester i Sør-Øst politidistrikt, Christine Fossen, ønsker heller ikke å kommentere saken ytterligere.

Les Helgheim sitt åpne brev til Humlegård her:

Det er med stor forferdelse jeg leser i VG om den uverdige kampen dere i Politidirektoratet (POD) har ført mot deres sjefer i Justisdepartementet. Jeg blir heller ikke beroliget av dine arrogante uttalelser i saken. Jeg trodde at du som direktør for POD var genuint opptatt av at politireformen blir gjennomført på best mulig måte. Jeg trodde du skulle være genuint opptatt av innbyggernes beste, dessverre er du ikke det.

Selvsagt står dere i POD fritt til å ha faglige innvendinger, men når beslutningen er tatt og ordren gitt, så skal dere adlyde. Samtidig er det nærmest umulig å forstå PODs motforestillinger mot samlokalisering av nødsentral for politi, brann og helse (SAMLOK). Jeg kan ikke skjønne annet enn at det er ren prestisje som er grunnen til sabotasjen. All erfaring tilsier at Norges eneste SAMLOK-prosjekt i Drammen fungerte svært godt. Når alt annet sto til strykkarakter etter 22. juli, så var det et hederlig unntak, nemlig SAMLOK i Drammen.

Alle store hendelser viser at en hovedutfordring er informasjonsflyt og utveksling mellom etatene. Ressursene finner hverandre ikke, SAMLOK er den beste løsningen vi har for dette. Dette er alvorlige saker Humlegård, alt for alvorlig til at du kan rote det til med ubegrunnede, personlige motforestillinger. Hvordan skal du forsvare at manglende samlokalisering igjen blir en avgjørende faktor når nødetatene svikter ved neste alvorlige hendelse?

Ikke bare har valget av nytt hovedsete for det nye politidistriktet ført til at det ikke blir noe samlokalisering. Du har i tillegg beordret nedleggelse av det velfungerende prosjektet i Drammen. Du klarer ikke stable på bena mer enn et nytt distrikt med SAMLOK, på tross av at ordren var at alle skulle ha.

I et svar til ordføreren i Drammen vektlegger du at valget for nytt hovedsete falt på Tønsberg, blant annet fordi de også kunne samlokalisere nødsentralene. Like fullt blir det ikke noe av, måloppnåelsen er tilnærmet lik null på SAMLOK, og du virker nærmest som du skryter av det. De andre kriteriene for å velge Tønsberg fremfor Drammen er så tynne at det er umulig å forstå annerledes enn at det hele er et spill for å trumfe gjennom PODs forkvaklede syn på samlokalisering. Du har som politidirektør satt egen prestisje foran innbyggernes sikkerhet, du har nektet å utføre ordre, du må gå fra jobben. Ta gjerne med deg Christine Fossen