Pårørende må ordne opp i dette selv

DRAMMEN (NRK): Om våren kan dette skje med gravstøttene. Ifølge lovverket er det ikke kirkens ansvar å ordne opp i.

Veltede gravstøtter

IKKE HYGGELIG: På Tangen kirkegård skinner vårsola, men det er ikke noe hyggelig syn for pårørende å se hva vinteren har gjort med gravstøttene.

Foto: Karin Grønn Madshus / NRK

På Tangen kirkegård i Drammen skinner vårsola. En ansatt går rundt og registrerer antall veltede eller skjeve gravstøtter. Det kan se ut som det er blitt utført gravskjending, men når telehiven kommer er det den som er årsaken til at gravstøtter velter.

– Det har vært spesielt mye ekstra i år. Folk bør ta en tur for å sjekke, sier Hans Jørgen Paulsen i Drammen Kirkelige Fellesråd.

Ifølge Gravferdsforskriften er det nemlig fester som har ansvar for å sørge for at slekt og venners gravstøtter står som de skal. Fester er også ansvarlig for at gravminnet ikke er til forfall, sjenanse eller til fare for dem som ferdes på gravplassen.

For dyrt for fellesrådet

Kirkeverge i Ål i Hallingdal, Kjellfred Dekko, mener gravstøtter som velter på grunn av telehiv er en kostnad det kirkelige fellesrådet i kommunen må ta.

– Det er festers ansvar å sikre gravsteiner, men fellesrådet må ta alt som skjer av naturskader, sier han.

Hvis gravstøtten blir stående skjev over tid mener imidlertid Dekko at det er fester selv som har ansvaret.

Slik er det ikke i Drammen.

Gravstøtter

EGEN KOSTNAD: Festeeierne må selv ordne opp når gravstøttene velter ifølge gravferdsforskriften.

Foto: Karin Grønn Madshus / NRK

Paulsen anslår at mellom 200 og 300 gravsteiner velter på grunn av telehiv i kommune hvert år.

– Hvis vi skal betale for det blir det fort mellom 200 000 og 300 000 kroner, sier Paulsen.

Ifølge Paulsen er ikke dette en kostnad Fellesrådet i Drammen kan ta. Han mener det ikke handler om ulik tolkning av forskriften.

– Det handler mer om forskjellig servicegrad på kirkegården, sier han.

Gravplass

PÅ SKEIVA: En mengde gravstøtter har veltet på kirkegårder i Drammen. Hver vår velter mellom 200 og 300 støtter på grunn av telehiv.

Foto: Karin Grønn Madshus / NRK

Forventer rush

– Jeg har lagt merke til det. Det kommer nok til å bli stor pågang etter hvert, sier John Berntzen, daglig leder og eier ved Buskerud monument Arthur Berntzen AS.

På kirkegårdene rundt omkring har han i år sett mange gravstøtter som har veltet. Hvert år får firmaet en mengde oppdrag for oppretting av gravstøtter som har veltet.

– Jeg har aldri sett så mye som i år, sier Berntzen.

Fellesrådet varsler pårørende om å rette opp gravminnet i overensstemmelse med krav som er stilt i forskrift og vedtekter. Ifølge Paulsen er folk flinke til å rette raskt opp i gravmonumentene når de får beskjed.

– Folk flest har et forhold til dette her. Vi skriver en del brev fordi folk ikke besøker gravplassene like ofte som før i tiden, men de etterkommer pålegg fort, sier han.