Mange unge opplever å bli mobbet

I elevundersøkelsen for forrige skoleår svarer 2,5% av elevene i den videregående skolen i Telemark at de opplever krenkelser eller mobbing to-tre ganger i måneden eller oftere. – På Facebook er det mange voksne som henger ut andre, da er det ikke rart barna tar etter, sier Ole Marius Vollen i elev- og lærlingombudet i Telemark