Mange ryggskader i fjellet

Kutt, sår, forstuinger og ryggskader har det vært mange av i påskefjellet, men totalt sett har det vært færre skader i år enn i fjor.

Redningsøvelse på Golsfjellet
Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Hittil i påsken har Røde Kors hatt 670 oppdrag, mens Norsk Folkehjelp har registrert 46 oppdrag. For Røde Kors har det blitt over 200 færre oppdrag i løpet av årets påske sammenlignet med påsken i fjor og det er skadeantallet som har gått kraftig ned.

Landsrådsleder for Røde Kors Hjelpekorps, Ole Gladsø.

Ole Gladsø, leder i landsrådet i Norges Røde Kors.

Foto: Olav A. Saltbones / Røde Kors

– Antall skader har gått fra 660 i fjor til 450 i år på landsbasis og det er jo bra, sier Ole Gladsø, leder i landsrådet i Norges Røde Kors. Røde Kors bemanner 156 vaktstasjoner over hele landet og har mer enn 1.000 hjelpekorpsmedlemmer utplassert i påsken.

Pølsespyd

Det er mange ulike type skader som skjer, og en av skadene skjer svært ofte inne på hytta.

– Kuttskader er det mange av inne i hyttene. Det går også av og til feil under spikking av pølsespyd, sier Gladsø.

Det er likevel en type skade det er mer av i år enn på lenge, ryggskader.

– Ofte har det vært fall som gir vonde rygger. Det har vært mye ujevnt føre rundt om i landet og mange steder har det også vært lite snø. Det har ført til at flere har opplevd en bråstopp, forteller lederen for landsrådet i Norges Røde Kors som har jobbet på Golsfjellet denne påsken.

Tommel opp for nord

Været i nord har vært strålende i påsken og utfarten har vært stor. likevel er det svært få hendelser i den delen av landet. Røde Kors tror det har med erfaring å gjøre.

– Føret har vært mer stabilt enn andre steder i landet, men mange er nok vant til å være ute hele året i nord. Sørover er det litt mer skippertak i ferier som vinterferie, jul og påske, sier Gladsø.

Færre enn i fjor

Påskeferie 2017

Snøfallet midt i påskeuken sørget for fine skiforhold i Sødorpfjellet i Gudbrandsdalen.

Foto: Paul Kleiven, Paul Kleiven / NTB scanpix

Norsk Folkehjelp melder at tallene så langt ligger litt lavere enn i påsken i fjor. Til og med første påskedag er det registrert 46 oppdrag. Dette er noe under fjoråret, da det ble registrert 58 aksjoner i løpet av hele påsken.

– Vi kan bare konkludere med at de som har vært på fjellet i påsken har vært flinke til å ta hensyn til lokale forhold, og det er flott å se, sier Live Kummen, leder for Norsk Folkehjelp Sanitet. Mest å gjøre har det vært for Norsk Folkehjelps lokallag i Hedmark, Troms og Rogaland.

– Det har vært en jevn strøm av oppdrag hele påsken, men heldigvis har det vært få alvorlige hendelser. Den type skader vi har hatt mest av i påsken, er skiløpere som har skadet seg i foten eller kneet og ikke har greid å komme seg hjem igjen på egen hånd, sier Kummen.

Moderat eller liten skredfare

Snøskredfaren for 2. påskedag er moderat eller liten. I de aller fleste varslingsregionene ligger skredfaren fortsatt på 2 (moderat), og det er lokalt ustabile forhold i fjellet. Unntaket er Hallingdal og Vest-Telemark hvor skredfaren er 1 (liten). Skalaen går fra 1 til 5.

– Så langt har det stort sett gått bra i påsken, men vi har registrert at det har gått enkelte skred. De har løsnet enten av seg selv eller av skiløpere, sier vaktleder Tommy Skårholen ved Snøskredvarslingen i NVE.