Mange klager på ny skatt

Én av ti klager på den nyinnførte eiendomsskatten i Hole kommune. Den siste tiden har ikke telefonen stått stille på eiendomsskattekontoret.

Kommuneskilt i Hole

Hole kommune opplever stor pågang med klager fra innbyggere som mener eiendomsskatten på deres bolig er feil.

Foto: Maria Kommandantvold / NRK

Flere enn 300 hadde klaget på eiendomsskatten da fristen gikk ut før helgen. Mange av dem som kontakter kommunen, mener det er satt en for høy verdi på boligen deres.

– Cirka 60 prosent av klagene gjelder for høy taksering. Folk klager og sier at standarden på huset eller hytta er dårligere enn det taksten tilsier. Det er vel en av de få gangene som folk snakker ned eiendommen sin.

Det sier Tom Berg-Leirvåg som er prosjektleder og en av dem som jobber på det nyetablerte eiendomsskattekontoret.

Travle uker

Tom Berg-Leirvåg, prosjektleder i Hole kommune.

De ansatte på eiendomsskattekontoret har hatt travle dager den siste tiden. Prosjektleder Tom Berg-Leirvåg sier at telefonen har nesten ikke vært stille.

Foto: Anette Skafjeld / NRK

Han innrømmer at det har vært travelt den siste tiden.

– Noen av dem som ringer, er ganske aggressive. Og noen kommer også innom oss og forteller hvor dårlig råd de har og hvor gamle og syke de er, og det er litt tungt, forteller Berg-Leirvåg.

– Hvor mange henvendelser vi får hver dag, varierer. Noen dager er det 5-10, mens en dag hadde vi 27 henvendelser, forteller han.

Men det er ikke bare verdien på huset det klages over. Noen mener også at kravet er sendt til feil person fordi de bare leier huset og ikke eier det.

Måtte gjøre noe for å få inn penger

Det var i fjor at politikerne vedtok å innføre eiendomsskatt for å øke inntektene i den slunkne kommunekassa. Det betyr at mange holeværinger får en ekstra regning på alt fra et par tusen kroner og opp til 6–7000 kroner.

Skatten beregnes ut fra en kvadratmeterpris. Berg-Leirvåg forteller at de har hatt folk ute for å beregne eiendommene fra utsiden. Tilstanden på bygningen påvirker også taksten.

Misnøye blant holeværinger

Ikke alle NRK snakket med ute på gata i Hole er fornøyde med den nye skatten.

– Jeg kunne tenke meg å bruke pengene på andre ting, sier en mann. Han fikk en regning på 4000 kroner og synes det ble litt drøyt.

– Jeg har sett nærmere på det og har faktisk sendt inn en klage på verdien av huset, forteller han.

– Har jobbet og tjent opp til bolig

– Jeg har jobbet et langt liv og tjent opp penger til å få bygget seg et hus, så skal man skatte av det i tillegg. Jeg er ikke så veldig fornøyd med det, sier mannen.

– Det ble mer enn jeg ventet, 30–40 prosent mer enn jeg trodde, sier en kvinne.

En annen kvinne forteller at hun fikk en regning på noen tusenlapper. Men hun synes likevel det er greit at kommunen innfører denne skatten.

Ifølge Ringerikes Blad, har Hole kommune har beregnet at eiendomsskatten skal tilføre kommunekassa cirka tolv millioner kroner i inneværende år.