Mange kilometer med skiløyper

Det er mange år siden folk i Lier har hatt en så snørik vinter som i år. Nå ligger det opptil halvannen meter snø enkelte steder, og hele løypenettet er kjørt opp, skriver Lierposten. Løypekjører Nils Haugen anslår at kommunen nå har rundt 250 kilometer med skiløyper.

Skiløyper i Lier
Foto: Maria Kommandantvold / Lier