Mange bønder må søke avlingsskadeerstatning

Fylkesagronom mener det kraftige regnet på Østlandet kan ha gitt skader på matjorda for flere år framover.

Korn regn
Foto: Jan Henrik Ihlebæk / NRK

– Det kommer til å bli betydelig flere som søker avlingsskadeerstatning, enn det vi er vant til fra de siste årene, sier fylkesagronom i Buskerud, Øystein Haugerud.

Alt regnet i høst har ført til avlingsskader hos flere bønder, særlig på Østlandet. Nå venter fylkesmenn på å få inn søknadene.

Fylkesagronom Øystein Haugerud

Øystein Haugerud, fylkesagronom på landbruks- og miljøavdelingen hos Fylkesmannen i Buskerud.

Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

– Vi har hatt et lite krisemøte hos oss der vi har snakket sammen om hvordan vi skal takle dette. Vi må være i beredskap og gjøre dette så fort og så godt som vi kan, forklarer Haugerud.

Et problemår

På Eiker mølle tørkes mer korn enn vanlig denne høsten. Bøndene som kommer med årets avling venter alle spent mens vannprosenten måles.

Den unge bonden Emil Molandsveen (15) er innom sammen med bestefaren for å levere 14 tonn med hvete.

– Hvordan er kvaliteten?

Bonde Emil Molandsveen (15) med bestefar

Emil Molandsveen er sammen med bestefar for å levere hvete på Eiker mølle.

Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

– Den er ikke så bra. Det har kommet mye regn. Dette kan brukes til dyrefor, forklarer Molandsveen.

Innom mølla er også bonde Per Jacobsen fra Øvre Eiker.

– Det har vært et problemår på alle hold. Høstrugen er bra. Resten er rett og slett under pari, sier Jacobsen.

For det som skulle bli matkorn, ble forkorn. Men han slipper i hvert fall å pløye det ned i åkeren igjen, slik flere han kjenner må gjøre.

Bonde Per Jacobsen

Bonde Per Jacobsen er glad han får levert og slipper å pløye det ned i jorda igjen.

Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

– Dette er bortimot det verste året jeg har opplevd. Det er ikke godt å si hvor mye jeg taper på dette, men det blir fort vekk 50 til 100.000 kroner, forklarer Jacobsen.

Kornet er fullt av vann

Målingene viser at kornet han leverte inneholdt 17,4 prosent vann. Dermed må det tørkes.

– Det kom et lass på 43,5 prosent. Da er det så mye vann at vi ikke får tatt det imot. Det ville blokkert alt som er av maskiner og rør, sier operatørene Bård Frøyland og Steffen Hoel.

Bård Frøyland, Eiker mølle

Bård Frøyland har mer enn nok å henge fingrene i. Vanninnholdet i kornet må måles.

Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

De bekrefter at det er et problemår. Dermed må de hjelpe andre kornanlegg med å få tørket.

– Så fuktig som det har vært så må det meste tørkes.

Frykter ringvirkninger

Hos fylkesmannen i Buskerud frykter man at årets dårlige sesong kan gi ringvirkninger i flere år fremover.

– Jorda er så våt at det å kjøre utpå er et sjansespill i seg selv. Både sikkerhetsmessig, men også det at du pakker jorda så mye at man kan regne med å få seinskader i årene som kommer, forklarer Haugerud.

– Vil bøndene få erstatning?

– Det vil de, så lenge det er innenfor regelverket. Og det tror jeg de fleste vil være nå. Men de må jo bære tretti prosent selv.

Alle bønder oppfordres til å melde fra til kommunen så snart som mulig.

Traktor fra Årstadøyna

I månedsskiftet september/oktober falt store mengder nedbør på Sør- og Vestlandet, her fra Sokndal i Rogaland. I framtida venter forskerne mer slik nedbør, og det kan gjøre forholdene i landbruket enda vanskeligere.

Foto: Alf Mydland