NRK Meny
Normal

Måler tyngden av Tyrifjorden

Kartverket har satt i gang målinger på Buskeruds største innsjø, og resultatet er at alle GPS'er kan bli mer nøyaktige.

MS Dronning Tyra
Foto: MS Dronning Tyra

Det er riktignok ikke selve tyngden av vannet som skal måles, men egentlig hvor mye tyngdekraft vannet skaper. Det vil si hvor mye du blir dratt mot jorden når du er på overflaten av fjorden.

– Tyngdekraften er ikke lik overalt på jorden. Tyngdekraften vil for eksempel være større jo nærmere polene vi kommer, blant annet fordi jordens rotasjon fører til en flattrykking av jorda ved polene, sier forsker Over Christian Dahl Omang.

Hva som befinner seg under oss har også betydning, om det er vann eller hvor nye fjell vi har under bena. Dermed vil tyngdekraften i fjorden variere avhengig av dybden på Tyrifjorden.

Les også:

Mer nøyaktige posisjoner

– Og det er viktig å få målt disse tingene, blant annet for å få mer nøyaktig GPS – og posisjonstjenester i området.

Søkemønstre for gravitasjonsmåling i Tyrifjorden

Dette er mønstrene Kartverket kjører for å dekke Tyrifjorden.

Foto: Kartverket

Kartverket har ansvaret for å lage et stabilt utgangspunkt, det vil si referanserammer for geografisk informasjon i Norge. Disse blir brukt i all kartlegging, oppmåling og GPS-posisjonstjenester.

– Måling av tyngdekraft gir en forbedret høydereferanse, som er et nødvendig utgangspunkt når vi skal bygge veier, broer, bygninger samt forskning innenfor klima og geofysikk, sier han

Nå har kartverket startet denne jobben på Tyrifjorden. Tyngdemålingen gjøres ved bruk av et sjøgravimeter, som er montert på båten MS Dronning Tyra.

Sognefjorden, Mjøsa og Svalbard

I 2009 målte Kartverket for første gang Sognefjorden med oppsiktsvekkende resultater. Målingene viste at tyngden ute på fjorden er mindre enn det vi kan måle fra land. I 2012 ble Norges største innsjø, Mjøsa, tyngdemålt. I august i år ble Telemarkskanalen tyngdemålt.

For havområdene har Kartverket utført målinger i det nye Barentsområdet, i arktiske strøk i havområdene rundt Svalbard og i de kystnære områdene. Oljeselskapene har kartlagt tyngdefeltet for store deler av norsk sokkel.