Må ta stilling til forvaringsspørsmålet

Ankesak etter alvorlig overgrepssak mot spedbarn starter i Borgarting lagmannsrett. Striden kommer til å stå mellom forvaring eller ordinær fengselsdom.

Overgrepssak Drammen Tingrett

Fem personer var tiltalt i overgrepssaken da den gikk i Drammen Tingrett. For fire av dem ga retten lavere straff enn det aktor ba om. Nå starter ankesaken for to av dem i lagmannsretten.

Foto: Ester Maria Bjørneboe / Tegning

– For det første blir det en full bevisførsel rundt de to forholdene som nå er gjenstand for skyldanken. Og det tar de to første ukene, sier statsadvokat Kristin Røhne, og legger til:

Kristin Røhne

Kristin Røhne sier saken er utfordrende, fordi man ikke har noen tilsvarende saker å sammenligne med.

Foto: Benedikte Fjelly / NRK

– Så skal man da ta stilling til straffeutmålingen etter å ha fått lagrettens kjennelse. Og da er det vitner og bevisførsel rundt straffeutmålingen i saken.

Ble dømt til forvaring

For ett år siden satt fem personer på tiltalebenken i Drammen tingrett. Blant anklagene var seksuelle overgrep mot to babyer som var et par måneder gamle. Siden den gang har tre av dem begynt å sone straffen sin.

En 33 år gammel mann fra Drammen og en 29 år gammel mann fra Oslo skal få straffen sin vurdert på nytt. De ble dømt til henholdsvis 11 og 8 års forvaring. I tillegg skal Oslomannen få deler av skyldspørsmålet behandlet av juryen i lagmannsretten.

– Anken for skyldspørsmålet gjelder to av de konkrete episodene som min klient er domfelt for, sier mannens forsvarer, Espen Wangberg.

Advokat Espen Wangberg

Espen Wangberg sier at han ikke mener det foreligger noen gjentakelsesfare for hans klient, og at det derfor ikke bør gis forvaring.

Foto: Runar Henriksen Jørstad / NRK

– I tingretten erklærte han ikke straffskyld for overgrepene mot en baby. Er det noen endring på det i ankesaken?

– Nei. Han fastholder det han forklarte for tingretten. Det er det som vil være hovedessensen i forklaringen hans også nå.

Ønsker strengere straff

En forvaringsdom kan bli en langt strengere straff en ubetinget fengsel.

– Forvaring skal jo brukes kun i de tilfellene hvor det er en relativt stor gjentakelsesfare. Og det er jo noe jeg mener ikke foreligger for min klient, sier Wangberg.

Men påtalemyndigheten ønsker langt strengere forvaringsdommer enn det de to mennene ble dømt til av tingretten.

– Når man påstår forvaring, så er det fordi man mener at det er en høy grad av gjentakelsesfare. Og når du får en forvaringsdom så har du også krav på behandling og en hel rekke andre forhold i fengsler. Det er for at man skal være sikker på at gjentakelsesfaren ikke er like stor når de går ut, som den var på domstidspunktet, sier Røhne.

Få lignende saker

Spørsmålet om de skal dømmes til forvaring eller fengsel, og hvor lang straffen skal bli, kan igjen bli et vanskelig tema. For det er få lignende saker å sammenligne med i norsk rettshistorie.

– Det gjør at straffeutmålingen blir utfordrende, fordi man ikke har sett lignende saker hvor det blir gjort overgrep mot spedbarn. Da har man ikke noen sammenlignende praksis fra for eksempel Høyesterett å vise til når man skal begrunne straffepåstanden, avslutter Røhne.