Luksushotell har blitt en suksess

LIER (NRK): Et hotell med små rom, mye fuktighet og helt uten belysning har vist seg å bli en suksess.

Luksushotell for salamandre

Utgangen fra hotellet er laget av en plastflaske.

Solen titter frem fra de hvite skyene i Lier denne formiddagen og stadig nye salamandere finner veien ut av hotellet de har overnattet i vinter. Under åpningen står det en plastkasse med vann som fanger alle som kommer ut.

– De to første årene forteller lengden hvor gamle de er så alle blir derfor telt og målt lengde på. På den måten får vi en oversikt over hvor mange som har overnattet her i vinter, sier Børre K. Dervo, hotelldirektør og forsker ved Norsk institutt for naturforskning – NINA.

Dobling fra i fjor

Salamanderhotell

En plastkasse er plassert utenfor hotellet slik at det skal være enkelt å telle alle sammen.

Foto: Morten W. Røkeberg / NRK

Værmessig har våren i år vært ganske lik som fjoråret, men resultatet av tellingen er ikke lik som i fjor.

– Nå er det tid for å forlate hotellet og bevege seg til dammen rett i nærheten. Det er derfor de kommer ut og vi kan telle de. Totalt har vi nå telt 270 salamandere noe som er en dobling av antallet sammenlignet med fjoråret, så får vi se hva antallet ender på når alle er ute. Fremdeles er rundt halvparten igjen inne på hotellet, sier Dervo.

– Hva er årsaken til suksessen i år?

– Kunstig overnatting som disse hotellene er årsaken til økningen. Det er et av hotellene som har vært veldig bra mens et annet hotell er ok. De to siste har ikke fungert etter planen. Årsaken er nok at de rett og slett ligger for åpent til. Et av hotellene ligger på lekeplassen mens det andre ikke har noen skog rundt seg. Dessuten er det litt feilkonstruert.

Større bestand

Børre K. Dervo forsker Norsk institutt for naturforskning - NINA

Børre K. Dervo forsker ved Norsk institutt for naturforskning – NINA.

Foto: Morten W. Røkeberg / NRK

Økningen i antall individer, som har overvintret fra i fjor, gjør at forskeren håper at bestanden vil øke, men sikker kan han ikke være.

– Dødeligheten er veldig stor det første året, men vi vet ikke helt hvorfor det er det, forteller forskeren.

Rett ved dammen går to trafikkerte veier og det kan være noe av årsaken til at salamandere ved denne dammen dør. Det å krysse veien i salamandertempo er nemlig et svært dårlig valg. Det ender så godt som alltid med døden.

Salamanderen er utrydningstruet. Derfor mener forskeren at det er viktig å bygge flere slike salamanderhotell når det bygges veier i områder som kan påvirke salamanderens muligheter for å overvintre. For et hotell av jord, stein og vann er gull verdt for de små amfibiene.

– Disse hotellene ville nok vi ha klaget på, men for salamanderen er dette et femstjerners hotell, sier hotelldirektør Dervo.

Salamandere ute av hotellet

Tre generasjoner med salamandere.

Foto: Morten W. Røkeberg / NRK