NRK Meny

Lønnsomme bær i Buskerud

Bare fire prosent av arealet i Buskerud er brukt til dyrka mark, men fylket har mest bærareal i hele landet. Det viser fersk arealstatistikk fra Norsk institutt for skog og landskap. Til tross for at kun 3.8 prosent av jordbruksarealet er brukt til bær. grønnsaker og planteproduksjon, stor det for en tredel av verdiskapningen i jordbruket.