Livsmestring på timeplanen

Livsmestring og hvordan man skal takle både medgang og motgang i livet, er blant temaene som skal inn i den nye læreplanen fra neste år. Demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring skal inn som temaer på tvers av fagene. På Lier videregående skole har noen av lærerne allerede begynt å ta inn de nye temaene i undervisningen.

livsmestring, powerpose, lier vgs
Foto: Maria Kommandantvold / NRK