NRK Meny

Lisensfelling av ulv

I en innstilling til Rovviltnemnda anbefales det at det åpnes for lisensfelling av to ulver i 2014/2015, men ikke på
brunbjørn. Rovviltnemnda for Buskerud, Vestfold, Telemark og Aust-Agder skal behandle saken i dag. En eventuell fellingstillatelse skal gjelde alle de fire fylkene. En kvote på to ulver er foreslått ut fra observasjoner per 15. juli. Brunbjørn er ikke påvist i regionen eller i tilgrensende områder siden juni 2012.