Millionkontrakt til Lindum

Det drammensbaserte avfallsselskapet Lindum skal rense forurenset jord fra Forsvarets nedlagte skytefelt. Avtalen har en verdi på 100–200 millioner kroner.

Rensing av forurensede masser

Forurenset jord blir renset ved anlegget til Lindum.

Foto: Lindum

Pål Smits er daglig leder på Lindum i Drammen

Administrerende direktør i Lindum Pål Smits er fornøyd med den nye avtalen med Forsvarsbygg.

Foto: Raymond Dalen
Lindum renser jord

Nå skal det bli slutt på at forurenset jord må kjøres til renseanlegget.

Foto: Lindum

Det er ingen liten avtale avfallsselskapet Lindum har sikret seg. Ikke bare kan den bety hundrevis av millioner for selskapet, men administrerende direktør Pål Smits mener avtalen med Forsvarsbygg er en gavepakke til hele bransjen.

– Det er ganske unikt i europeisk sammenheng at vi har fått til dette, sier Smits.

Lindum skal sammen med det nordlandsbaserte selskapet Perpetuum Circuli rense grunnen på Forsvarets nedlagte skytefelt. Lindum får ansvaret for anleggene i Sør-Norge, mens Perpetuum Circuli tar seg av anleggene i Nord. Sammen skal de utveksle ideer og erfaringer. Avtalen varer i seks år.

Miljøvennlig avtale

Selv om avtalen er viktig økonomisk forteller Pål Smits at hovedgevinsten vil være for miljøet.

Lindum er allerede i gang med å rense jorda på et av de nedlagte skytefeltene i Fredrikstad. Området renses ved at all forurenset grunn kjøres til renseanlegget i Oredalen i Hurum.

Til sammen har 150 lastebillass tatt den lange veien til anlegget. Det er svært lite miljøvennlig. I fremtiden skal det bli slutt på denne måten å rense grunnen på.

–I fremtiden skal man forsøke å rense massene lokalt i stedet for å kjøre massene bort, sier Pål Smits.

Hva vil det ha å si for miljøet?

– Det vil redusere transportbehovet betydelig, pluss at man kan få gjenbruk av massene lokalt slik at man slipper å tilføre nye masser som erstatning for det som er forurenset.

Les også:

Har planene klare

Pål Smits forteller at Lindum allerede har utviklet flere modeller for hvordan de skal klare å rense massene på stedet. Nå gjenstår det å prøve det ut i praksis. Planen er at løsningene utviklet av Lindum skal kunne brukes i mange sammenhenger der det graves opp forurenset jord.

Torbjørn Henriksen

Seksjonssjef for miljø i Forsvarsbygg, Torbjørn Henriksen, har store forventninger til avtalen med Lindum.

Foto: Skifte Eiendom

– Hver gang det graves i Oslo må forurenset masse kjøres bort. Tenkt deg gevinsten om massen i stedet kunne renses der den ligger, sier Smits.

Mange skytefelt skal renses

Over de neste årene har Forsvarsbygg planer om å få renset mellom 15 og 20 skytefelt. Seksjonssjef for miljø i Forsvarsbygg Torbjørn Henriksen er glad for at de har fått i stand en avtalen.

– Flere tusen tonn med forurenset masse blir kjørt ut av landet hvert år, og det er jo ikke så miljøvennlig, sier Henriksen.

Han forteller at de har store forventninger til prosjektet, men at det er bevillinger fra Stortinget som avgjør i hvilket tempo de får renset skytefeltene.