Leietabbe til 100 millioner

Politiet inngikk en ulovlig avtale om leie av politihuset i Drammen. Nå betaler de til sammen 100 millioner kroner for en avtale som ikke var godkjent.

Politihuset i Drammen

Politiet i Drammen fulgte ikke retningslinjene da de inngikk en leieavtale til en verdi av 100 millioner kroner.

Foto: Knut Skyllingstad / NRK

– Meget alvorlig, sier justisminister Per-Willy Amundsen til NRK.

Den omstridte leieavtalen ble inngått i 2014, i forbindelse med ombygging av lokaler. Da ble leieavtalen med huseier forlenget til 2034, uten mulighet til oppsigelse. Politiet forpliktet seg til å betale 17.2 millioner kroner i årlig husleie. Nå har både Politidirektoratet og Justis- og beredskapsdepartementet slått fast at drammenspolitiet ikke fulgte gjeldende retningslinjer, og at avtalen heller ikke var godkjent.

Per Willy Amundsen

Justisminister Per-Willy Amundsen kaller det hele et graverende eksempel.

Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

– Dette er en svært alvorlig sak. Til syvende og sist handler det om borgernes tillit til at politiet forvalter skattebetalernes penger på en god måte. Dette er dessverre et graverende eksempel på det motsatte. Det er viktig at politiet bruker sine ressurser på en mest mulig effektiv måte og følger gjeldende instrukser, sier justisministeren.

Justisministeren har nå bedt Politidirektoratet vurdere om saken skal få personalmessige følger. I klartekst betyr det at leietabben kan komme til å koste noen jobben.

– Menneskelig glipp

Christine Fossen

Politimester Christine Fossen i Sør-Øst politidistrikt garanterer at leietabben ikke vil koste skattebetalerne noe ekstra.

Foto: Fredrik Laland Ekeli / NRK

– Dette er svært beklagelig. Så vidt vi kan se er det ingen som har gjort denne feilen med vilje. Vi må likevel ta ansvaret og har nå sørget for at denne leieavtalen nå er formelt signert og godkjent, sier politimester i Sør-Øst politidistrikt, Christine Fossen.

Hun var ikke politimester på tidspunktet avtalen ble inngått

– Vil denne saken få følger for dem som inngikk denne avtalen?

– Vi vil diskutere i samråd med Politidirektoratet hvilke konsekvenser dette eventuelt vil få for enkeltansatte, sier Fossen.

Mister operasjonssentral

Politihuset i Drammen er et av landets mest moderne, men ble likevel vraket som hovedsete for nye Sør-Øst politidistrikt. I forbindelse med politireformen skal blant annet operasjonssentralen flyttes til Tønsberg. Lokalene blir i utgangspunktet stående tomme, men politimesteren i Sør-Øst forsikrer at de vil bli tatt i bruk:

– Politihuset i Drammen er i dag veldig fullt, og det er stadig behov for mer plass til ulike funksjoner. Hvordan arealene vil bli utnyttet framover må vi komme tilbake til.

Nye rutiner

Leieavtalen ble inngått før politireformen ble vedtatt, og Fossen avviser blankt at leieavtalen på noen måte ble brukt for å styrke Drammens posisjon i kampen om å bli hovedsetet i det nye politidistriktet.

- Det blir helt feil å spekulere i det. Denne avtalen ble inngått lenge før noen visste noe om hvordan det nye politidistriktet ville se ut, sier Fossen.

Også Politidirektoratet vurderer saken som svært alvorlig, og har etablert nye rutiner og tiltak for at lignende situasjoner ikke skal oppstå i fremtiden. Fra 2016 er det Politiets fellestjenester som er ansvarlig for å signere nye leieavtaler.