NRK Meny
Normal

Lei av hestemøkk på gangvei

Folk klager på hestemøkka på turveien ved Linnesvollen. Men nå tar kommunen grep. De vil ha slutt på alle konflikter mellom ridende og syklister.

Folk irriterer seg over hestemøkk på turveien bak Linnesvollen.

Folk klager over hestemøkk på turveien ved Linnesvollen.

– Vi hører stadig at noen opplever dette som problematisk. Og det er spesielt når det er store ridestevner, at klagene kommer.

Det sier Synnøve Tovsrud som er kommunalsjef i Lier kommune.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Over 100 år gammel trasé

Trafikkskilt som forteller at det skal være plass både for ridende og for syklist

Det skal være plass til både folk som går tur, sykler eller rir, mener kommunen som har satt opp et skilt som skal minne alle om det.

Foto: Maria Kommandantvold / NRK

Turveien det dreier seg om, er etablert på den gamle jernbanetraseen fra Lierbyen til Teglverksveien. Denne jernbanestrekningen, som var en del av Drammensbanen, ble lagt ned i 1973, og i dag benyttes den altså av syklende, gående, løpende og ridende.

Veien delt inn i én del for syklende og gående, og én del for ridende.

Blandede meninger

Synnøve Tovsrud, kommunalsjef for samfunn i Lier kommune.

Synnøve Tovsrud er kommunalsjef i Lier.

Foto: Maria Kommandantvold / NRK

– Alle som bruker området skal rydde opp avfall etter seg, og her er det først og fremst snakk om hestemøkk. De som bruker veien, må sørge for å fjerne det. Og når det er stevner på ridesenteret, er det arrangøren som har det øverste ansvaret for at det ryddes opp, sier Tovsrud.

NRK snakket med noen syklister som bruker traseen jevnlig.

– Jeg opplever det ikke som et problem at både syklende og ridende bruker den, og at det ligger igjen hestemøkk der. Det må jo være plass til alle, sier en dame fra Lier. Hun bruker veien ofte.

To unge menn på sykkel opplever heller ikke at dette er en konflikt. De sier at de ikke har tenkt på at det ligger hestemøkk på veien.

Skal lage separat ridevei

hestemøkk

Det er dette som irriterer en del av dem som bruker turveien.

Foto: Maria Kommandantvold / NRK

Kommunen bestemte allerede i fjor høst at det skal lages en separat ridevei på strekningen. Men det ble også bestemt at kommunen skulle undersøke om andre populære ridestrekninger i Lier også trenger spesielle tiltak. Det kom politikerne frem til at det ikke er behov for.

– Denne saken har vært oppe til politisk behandling flere ganger. Kommunen ønsker bare å legge til rette for alle i kommunen, både ridende, gående og syklister, sier Tovsrud.

Er det hestemøkka, eller er det hester på turveien som er problemet for dem som klager?

Det er nok begge deler, sier kommunalsjefen.

– Lier er en kommune med mange hester, og vi vil at der det skal være mulig å ri mye rundt omkring. Men rytterne har et ansvar for å fjerne møkka.

Traktor skuffer hestemøkk.

Ridesenteret er blitt enig med kommunen om at de to ganger i uken skuffer vekk hestemøkka på sykkel- og rideveien bak ridesenteret.

Foto: Maria Kommandantvold / NRK

Må skuffe møkk hver uke

Eirik Berentsen er daglig leder ved Drammen ridesenter på Linnesvollen. Han er godt kjent med konflikten og er blitt enig med kommunen om å skuffe vekk hestemøkk på turveien to ganger i uken. (Artikkelen fortsetter under bildet)

– Jeg har forståelse for at folk irriterer seg over hestemøkk. Men det er en gang-, sykkel- og ridevei. Selv om veien er delt i to, er det vanskelig for hestene å holde seg helt til den delen av veien som er ment for dem, sier Berentsen.

Mye møkk under stevner

Han mener at det største problemet er at sykkelveien er en høyhastighetsvei for syklister. Han tror det er et større problem at syklistene kommer fort, mens hestene traver saktere

– Det er sikkert mange ryttere som må ta seg sammen og vise mer hensyn. Men det tror jeg også gjelder syklister, sier han.

– Det er klart at det er mange hester og mennesker her når det er store arrangementer. Da kan det være oppimot 700 hester her, og da blir det mer hestemøkk de dagene det varer. Men da rengjør vi veien flere ganger om dagen, sier Berentsen.

Drammen ridesenter, Linnesvollen, Lier.

Daglig leder ved Linnesvollen ridesenter forteller at de rengjør gang- og sykkelveien to ganger i uken.

Foto: Maria Kommandantvold / NRK