NRK Meny

Lege dømt for kjøring i rus

En lege er dømt til betinget fengsel i 17 dager, må betale en bot på 90.000 kroner og mister førerkortet i ett år, skriver Ringerikes Blad.
Legen var på vei til jobb, men ble stanset av politiet som reagerte på kjøringen. Prøver tatt av personen viste at påvirkningsgraden tilsvarer en promille på 0,5. I retten opplyste legen å ha tatt flere medikamenter timene i løpet av natten og morgenen.