Låvebrann i Hvittingfoss

En låve er overtent i Pyttesletta i Hvittingfoss. Det skal ikke befinne seg mennesker eller dyr i låven, men det er spredningsfare til et hovedhus.