Hopp til innhold

Landbruksdirektoratet sier forbud mot myrdyrking fungerer: – Positivt, sier Naturvernforbundet

Ikke siden 2005 har det vært godkjent så lite areal for nydyrking som i 2023.

Myr

Forbudet mot nydyrking av myr fungerer, konkluderer Landbruksdirektoratet.

Foto: Cecilie Valentine Brekke / NRK

CO₂ i atmosfæren
426,9 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

Endelige KOSTRA-tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det i 2023 ble godkjent i underkant av 10000 dekar for nydyrking.

Dette er ned fra 2019 som var et toppår. Da ble 28.000 dekar nydyrket.

Det melder Landbruksdepartementet mandag formiddag.

– Det er interessant at nedgangen i areal som er godkjent for nydyrking er såpass stor. For 2023 er arealet nesten 20.000 dekar mindre enn i rekordåret 2019. Det kan være flere grunner til nedgangen, kommenterer seksjonssjef Aud-Ingrid Krefting i Landbruksdirektoratet.

Aud-Ingrid Krefting

– At forbudet mot nydyrking av myr fungerer, tror vi er ganske trygt å slå fast, sier Aud-Ingrid Krefting, seksjonssjef i Landbruksdirektoratet.

Foto: Erling Sløistad / NIBIO

Hun sier at myrdyrkingsforbudet nok helt klart har spilt inn, men bemerker at det også kan være at nedgangen i omdisponering av dyrket jord betyr at behovet for erstatningsareal er mindre

– En relativt høy avslagsprosent på nydyrkingssøknader kan også tyde på at natur- og kulturlandskapsverdiene vektes tyngre enn før, sier Krefting.

Les også Får millionar til nytt naturprosjekt: – Vesentleg å få til kartlegging

Myr, Vegglifjell

Forbud fungerer

Av hensyn til klima, ble nydyrking av myr forbudt i 2020.

Myrer og våtmarker er blant de mest truede naturtypene i Norge, og tusenvis av kvadratkilometer har blitt forringet eller ødelagt de siste årene på grunn av arealbruksendringer.

En nedgang av dyrking i myr, er utelukkende positivt, fastslår Krefting.

Men hvordan stiller hun seg til nedgangen i dyrking av jord?

– Hvis det ikke er behov for å dyrke mer i jord, fordi den beste jorda allerede er tatt, så er det en gladsak. Av hensynet til naturen er det positivt. Men om nedgangen skyldes dårlig økonomi og manglende fremtidsoptimisme hos bøndene, så er det ikke positivt.

Myr, Vegglifjell

Myrer og våtmarker er blant de mest truede naturtypene i Norge.

Foto: Cecilie Valentine Brekke / NRK

– Så dere vet ikke årsaken til at det godkjennes mindre areal for nydyrking i jord?

– Nei, det gjør vi ikke, svarer Krefting.

Godkjent nydyrket areal

Godkjent nydyrket i alt

Hvorav myr

2019

28.128

2020

21.641

2021

18.084

815

2022

15.900

347

2023

9.947

169

Naturvernforbundet vil ha utvidet forbud

Truls Gulowsen, leder av Naturvernforbundet, kommenterer tallene slik:

Det er positivt at forbudet mot nydyrking av myr blir overholdt og at kommunene praktiserer regelverket som de skal. Vi ser fram til at forbudet blir utvidet til å også gjelde annen nedbygging, som Stortinget har vedtatt, men som ennå ikke er konkretisert fra regjeringen.

Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet

Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet, gleder seg over tallene - men tror målet om 2000 mål per år blir vanskelig å nå.

Foto: Henning Rønhovde / NRK

Gulowsen tilføyer at nydyrking imidlertid ikke er et mål i seg selv, ettersom det er bevaring av eksisterende matjord som er det viktigste verktøyet for å sikre matproduksjon over tid.

Regjeringen har satt som mål at vi ikke skal miste mer enn 2000 mål per år, men ligger fortsatt skyhøy over denne ambisjonen, og med dagens utbyggingsplaner knyttet til både kommuner og veiprosjekter, er det vanskelig å se at dette målet skal kunne nås.

Myr, Vegglifjell

Tusenvis av kvadratkilometer myr har blitt forringet eller ødelagt de siste årene på grunn av arealbruksendringer. I 2020 kom forbudet mot dyrking av myr.

Foto: Cecilie Valentine Brekke / NRK

Avslag på 60 prosent av søknadene

Her finner du regelverket for nydyrking.

Forbudet ble gitt med mulighet for kommunen å gi dispensasjon i særlige tilfeller.

Tap av produksjonsarealer eller at myr er eneste tilgjengelige dyrkingsressurs, kan være grunner for å få innvilget dispensasjon fra myrdyrkingsforbudet, melder Landbruksdirektoratet.

Myr

I 2023 ble kun 169 dekar myr godkjent for nydyrking.

Foto: Cecilie Valentine Brekke / NRK

Nedenfor ser du hvor i landet det nydyrkes:

  • Innlandet – godkjent nydyrket (dekar) 3407 Hvorav av myr: 0
  • Trøndelag 1579, hvorav myr 7
  • Viken og Oslo 1135, hvorav av myr 0
  • Rogaland 930, hvorav myr 17
  • Nordland 834, hvorav myr 8
  • Vestland 696, hvorav myr 41
  • Agder 423, hvorav myr 47
  • Troms og Finnmark 343, hvorav myr 49
  • Vestfold og Telemark 326, hvorav myr 0
  • Møre og Romsdal 273, hvorav myr 0

I 2023 ble kun 169 dekar myr godkjent for nydyrking.

Dette er langt lavere enn de 815 dekarene som ble godkjent i 2021, som var det første året kommunene rapporterte på dette.

I 2023 var det omsøkt 691 dekar myr til nydyrking. Det vil si at det bli gitt avslag på over 60 prosent av myrarealet det ble søkt om.

– Statistikken viser oss at forbudet mot nydyrking av myr har fungert, det tror vi det er ganske trygt å slå fast. En svært liten andel av arealet som nå dyrkes opp er myr. Den høye avslagsprosenten, der godt over halvparten av arealet det søkes om blir avslått, viser også at kommunene praktiserer dispensasjonsadgangen på den måten lovgiver har forutsatt, avslutter Aud-Ingrid Krefting.

Truls Gulowsen

Legger E16 gjennom naturreservatet: – De gir rett og slett blaffen i området!