Lærerstrid til Høyesterett

Flere kommuner venter spent når Høyesterett behandler lærerstrid fra Hol. Kommunen ansatte ufaglært framfor lærerutdannet.

Lærersak i Høyesterett

Frode Lauareid

Lauareid sier flere kommuner venter spent på utfallet av saken i Høyesterett.

Foto: NRK

– Det er kommunene som i siste omgang står ansvarlig overfor elevene på at de har fått den opplæringen de har rett til, sier advokat i KS, Frode Lauareid.

Han skal neste uke representere Hol kommune i en sak der Høyesterett skal ta stilling til spørsmålet: Hvem er det egentlig som bestemmer hvem som er god nok til å være lærer for barna våre? Er det den som ansetter, eller er det CV-en som avgjør?

– Er det spesielt at denne saken har havnet helt i Høyesterett?

– Det er det på en måte, men på en annen måte ikke. Det er få saker som slipper inn til Høyesterett, men denne saken er viktig for hele Kommune-Norge. Jeg vet at det er mange kommuner som venter på utfallet av denne saken, sier Lauareid.

Tok saken til retten

Ved to anledninger ansatte Hol kommune ufaglærte i en lærerstilling selv om det var en lærerutdannet på søkerlista. Dette likte verken den forbigåtte søkeren eller Utdanningsforbundet og tok saken til retten.

Ellen Gooderham

Gooderham mener en lærer med vitnemål har den nødvendige kompetansen.

Foto: NRK

– Man skal ikke ha 428 kommunale ansettelsesmyndigheter, som legger ulik vurdering til grunn, sier Utdanningsforbundets advokat, Ellen Gooderham og legger til:

– En lærer med vitnemål har den kompetansen som skal til for å gå inn i en undervisningsstilling.

Godkjentstempel

På Høgskolen i Sør-Øst-Norge utdannes det hvert år lærere som skal videre inn i læreryrket. Der understreker man at hvis man får vitnemål, er det et godkjentstempel på at studenten har den kompetansen som skal til.

Geir Salvesen

Salvesen sier utdanningen er et godkjentstempel på at vedkommende har den kompetansen som trengs.

Foto: NRK

– Da skal man kunne bygge relasjoner til barn og unge. Man skal kunne jobbe i team. Man skal på mange måter fremstå som en rollemodell. Så det er mange elementer som gjør at man er egnet til å undervise barn og unge og kan jobbe i barnehage, sier instituttleder Geir Salvesen.

– Så får kommunen heller bestemme selv om de ansetter vedkommende eller ikke?

– Selvfølgelig. Det er arbeidsgiver som alltid vil vurdere hvem de skal ansette i en stilling ut ifra forskjellige kriterier. Det blander ikke vi oss opp i. Vi har på en måte sertifisert vedkommende ut ifra de kompetansemålene vi forventer at du skal ha, sier Salvesen.

Spørsmålet er om man nødvendigvis blir en god lærer med formell kompetanse.

– Man kan jo snu det på hodet. Er man en god lærer når man ikke har gjennomført en utdanning? avslutter Gooderham.