Lærer å legge elever i bakken

DRAMMEN (NRK): Lærere i barneskolen kurses i å håndtere utagerende elever. I ytterste konsekvens betyr det å legge eleven i bakken.

Åssiden skole

15 ansatte fra Åssiden skole deltok på kurset der de lærte å håndtere utagerende elever.

Foto: Heidi Odde Karstensen / NRK

Nærmere 50 ansatte fra Åssiden, Konnerud og Skoger skoler deltok på kurset som har fokus på praktiske øvelser.

Lillann G. Fanuelsen

Lillann Fanuelsen er rektor ved Åssiden skole i Drammen.

Foto: Heidi Odde Karstensen / NRK

– Vi ønsker å ha trygge, kompetente medarbeidere som takler en skolehverdag med mangfold, sier rektor Lillann Fanuelsen ved Åssiden skole.

I løpet av de siste tre årene har skolen rapportert inn 42 saker der lærere har blitt utsatt for vold. Rektoren avviser at økt voldsbruk er årsaken til at de ansatte ble sendt på kurs.

– Skolehverdagen er ikke annerledes enn den var for 40 år siden. Det var mer blod i skolegården på 80-tallet.

Lærte holdeteknikker

Lærer i 7. klasse Erika Enger forteller at de blant annet lærte hvordan de skal holde et barn som er utagerende.

– Vi fikk praktisert metoder for hvordan vi kan skjerme utagerende barn på en rolig og forsvarlig måte.

Erika Enger

Lærer Erika Enger ved Åssiden skole.

Foto: Heidi Odde Karstensen / NRK

Læreren sier at hun føler seg tryggere, og at kurset ga henne en bekreftelse på at hun mestrer krevende situasjoner.

– Det var hovedfokus på hvordan vi skal skjerme eleven for å få ro og oversikt over situasjonen. Vi hadde ikke hovedfokus på å legge elever i bakken. Vi var innom det mot slutten av kurset, sier Enger.

– Skummel utvikling

Pedagogisk-psykologisk rådgiver Jorun Holth Eggen skrev i 2010 en masteroppgave om vold i barneskolen. Der står det at det gjøres lite for å løse utfordringene knyttet til vold i skolen. Nå mener hun derimot at utviklingen har gått for langt.

Jorun Holth Eggen

Pedagogisk-psykologisk rådgiver Jorun Holth Eggen.

Foto: Privat

– Det er en skummel utvikling hvis man går på kurs for å lære å legge elever i bakken.

Utfordrende adferd er et uttrykk for en indre opplevelse, ifølge rådgiveren, som mener at skolene heller bør fokusere på forebyggende arbeid.

– Man må ha kunnskap og trening i å løse konflikter uten å ty til vold. Man må heller gå på kurs for å lære hvordan man kan unngå å komme i slike situasjoner.

Lærerne føler seg tryggere

Daglig leder Pål-Erik Ruud i Verge Opplæring, som arrangerte kurset i Drammen, sier de holder kurs blant annet for lærere og for ansatte innenfor barnevern og psykiatri.

Pål-Erik Ruud

Daglig leder Pål-Erik Ruud i Verge opplæring.

Foto: Verge Opplæring

– Det er humane og profesjonelle metoder som er utviklet over lang tid.

Han sier at de får mange positive tilbakemeldinger fra lærere som deltar på kursene. Flere mener at det bør bli en del av utdanningen, ifølge Ruud.

– De føler seg tryggere, og at de utfordrende situasjonene blir mer forutsigbare.

Han får støtte av lærer Erika Enger.

– Jeg synes det er viktig at skolene tar ansvar og sørger for at personalet bli kompetente til å takle vanskelige situasjoner. Det burde vært mer vanlig med slike kurs, sier Enger.