Kvalitet på villreinområder

En ekspertgruppe oppnevnt av Miljødirektoratet anbefaler at det hvert femte år skal vurderes om hvert villreinområde har god, middels eller dårlig kvalitet. Ting som spiller inn på kvaliteten vil blant annet være genetiske prøver, vurdering av beiteforhold og bestandsforhold, samt kartlegging av meldepliktige sykdommer som skrantesjuke.