NRK Meny
Normal

Kritiserer etterforskning i babyvoldsak

En norsk kvinne som er siktet for grov barnemishandling, fikk utstedt nytt pass mens hun var på rømmen i utlandet. Advokaten hennes er kritisk til politiets etterforskning.

Advokat Elisabeth Hagen

Advokat Elisabeth Hagen er den siktede kvinnens forsvarer.

Foto: Maria Kommandantvold / NRK

– Politiet har ikke gjort noe etterforskning i perioden fra hun forlot landet og frem til i dag. Det er ikke tatt noen som helst vitneavhør, så saken er helt i sin begynnelse nå, sier advokat Elisabeth Hagen.

Hagen forsvarer kvinnen som ble pågrepet av politiet da hun kom tilbake til Norge etter å ha vært på rømmen i over åtte år. Forsvareren hevder at kvinnen lenge har forsøkt å få hjelp til å returnere til Norge.

– Hun var under et enormt press og så ingen annen utvei enn å reise der og da. Da hun kom til seg selv, kort tid etter at hun forlot Norge, ba hun bedt om hjelp til å returnere til Norge, sier Hagen.

Kvinnen og ektemannen rømte da deres fire måneder gamle baby var innlagt på Rikshospitalet med hjerneblødning og brudd i kraniet. Politiet mistenker at foreldrene har ristet barnet så kraftig at det ble alvorlig skadet.

Fikk utstedt norsk pass

Etter sykehusinnleggelsen ble det utstedt en pågripelsesbeslutning på foreldrene. Ifølge politiadvokat Ole Jacob Garder rømte foreldrene trolig til Syria eller Irak. Politiet la bort saken noen måneder etter at foreldrene forsvant.

Politiadvokat Ole Jacob Garder

Politiadvokat Ole Jacob Garder i Søndre Buskerud politidistrikt.

Foto: Ingvild-Anita Velde / NRK

– Saken er ikke henlagt, men den ligger i bero i påvente av at gjerningspersonene skal komme tilbake. Vi føler at vi har gjort det vi kan gjøre for å oppnå det, nemlig å iverksette en internasjonal etterlysning, sier Garder.

Garder sier foreldrene ble etterlyst internasjonalt den 11. juni 2006. Kvinnens advokat mener at hun ikke ha kan har vært internasjonalt etterlyst. Den siktede kvinnen fikk utstedt nytt norsk pass i Teheran i Iran i 2007.

– Politiet hevder at hun har vært etterlyst internasjonalt. Det er vanskelig å forstå. Da har i hvert fall systemet sviktet, fordi hun har fått utstedt pass og reist med fly i sitt eget navn, sier Hagen.

Politiadvokat Ole Jacob Garder bekrefter at kvinnen fikk utstedt nytt pass mens hun var på rømmen. Han vet ikke hvordan det kunne skje.

– Det er et spørsmål jeg ikke kan svare på. Passet er utstedt i Teheran i 2007 på en norsk utenriksstasjon. Hvordan det har skjedd, og bakgrunnen for det, kan jeg ikke svare på, sier Garder.

– Saken er høyt prioritert

Politiet avhørte ikke kvinnens nære slektninger i Norge i 2006. I ettertid sier Garder at de burde ha vært avhørt, men politiet var ikke kjent med at kvinnen hadde slektninger i Drammen.

– Det vil alltid være slik at når en sak blir gammel, blir det vanskeligere i ettertid å rekonstruere et hendelsesforløp. Hvorvidt det får betydning i denne saken må etterforskningen vise, sier Garder.

Barnevernet tok hånd om barnet etter at det ble skrevet ut fra sykehuset. Ifølge politiadvokaten etterforskes nå saken for fullt etter at kvinnen ble pågrepet og varetektsfengslet i fire uker.

– Saken har aller høyeste prioritet hos oss, sier Garder.

Advokat Elisabeth Hagen mener det er en fordel for hennes klient å få en grundig og rask etterforskning av saken.

– En svekkelse av vitneprov kan slå ut til hennes fordel eller hennes ulempe. Generelt er det en ulempe at avhørene ikke ble tatt den gangen. Ikke minst har det også betydning for politiet begrunnelse for varetektsfengslingen, sier Hagen.