– Foreldre kritikkverdig behandlet etter dødsfall

Får ikke innsyn i alle papirer etter at Benjamin Lie døde etter en kneoperasjon.

Til minne om Benjamin Lie

Foreldrene til Benjamin Lie vil vite alt som skjedde da sønnen døde.

Foto: Brennpunkt

Da Benjamin Lie døde på Ringerike sykehus for to år siden, ble det etter press fra foreldrene satt i gang en gransking av sykehuset.

Foreldrene, Unni Tobiassen Lie og Håkon Lie, fikk bare innsyn i noen dokumenter. Begrunnelsen var at de ikke ble regnet som en part i saken.

– Vi blir ikke uten videre varsla hvis det skjer noe nytt i saken. Den informasjonen går bare til Helsetilsynet, sykehuset og kanskje noen av de ansatte, forteller Unni Tobiassen Lie til NRK.no. – Vi blir satt på sidelinja.

22-åringen døde etter å ha fått store doser med en morfinlignende medisin fordi han hadde sterke smerter etter operasjonen.

Politiet har konkludert med at dette samt manglende tilsyn førte til dødsfallet. Vestre Viken helseforetak fikk en halv million kroner i bot på grunn av dette.

Marie Aakre

Marie Aakre mener de pårørende må ha bedre rettigheter.

Foto: Helge Helgheim / NRK
Aktive foreldre

Lederen i Rådet for sykepleieetikk, Marie Aakre, er kritisk til at pårørende ikke får innsyn i alle dokumenter når Helstilsynet gransker helsepersonell.

– Dette er uforståelig. De pårørende har rett til å vite alle detaljerte fakta, mener Aakre. – Det vil hjelpe dem å bære det brutale tapet på en best mulig måte.

Foreldrene til Benjamin var ressurssterke. De var selv aktive opp mot Helsetilsynet og fikk nærmest kranglet til seg flere dokumenter i saken, selv om de ikke fikk alt de ønsket. Men mange er ikke like aktive, og Unni Tobiassen Lie frykter derfor at mange ikke får den informasjonen de kanskje trenger for å påpeke at feil har blitt gjort.

– Det er bekymringsfullt. Vi er heldige, for vi har hatt helsepersonell rundt oss i familien som har hjulpet oss med å forstå det som står i journalen.

Artikkelen fortsetter under bildet

Benjamin Lie i sykesenga etter operasjonen

Benjamin Lie (22) skadet beinet mens han kjørte motorcross. Han døde etter operasjonen.

Foto: Unni Tobiassen Lie (Privat) / NRK

Tobiassen Lie sier det har gjort at de har kunnet spørre etter mer informasjon.

– Men det er ikke alle som får slik hjelp. Og siden de ikke er part i saken, får de ikke automatisk disse papirene.

Ankemuligheter i framtida?

Leder for Helse- og omsorgskomitéen på Stortinget, Bent Høie fra Høyre, synes det er på tide at pårørende blir en part i saker som etterforskes av Helsetilsynet.

Bent Høie (H)

Stortingsrepresentant Bent Høie (H) støtter en lovendring.

Foto: Stortinget

Avd.dir. Gorm Are Grammeltvedt i Helsetilsynet

Avdelingsdirektør Gorm Are Grammeltvedt i Helsetilsynet sier de har lyttet til foreldrene.

Foto: Helsetilsynet
– Det er foreslått i Stortinget å endre loven slik at pårørende og pasienter er juridiske parter i slike saker hele veien, forteller Høie.

Han mener dette er viktige rettigheter. – De er knytta opp til muligheten til å anke beslutninger i en slik sak.

Høie nevner et konkret eksempl med bakgrunn i Benjamin Lie-saken.– Da kunne foreldrene ha anka Helsetilsynets avgjørelse inn for Helsepersonellnemnda hvis de mente at sykepleieren burde fått en advarsel.

Dialog med familien

Gorm Are Grammeltvedt, avdelingsdirektør i Helsetilsynet, sier at de tar hensyn til de pårørende i saker der personer har dødd av behandlingsfeil på norske sykehus.

– Vi har hatt en dialog med familien, og vi har fått deres synspunkter på den behandlingen som er gitt.

Og han legger til: – Det er politikerne som har bestemt at pårørende ikke er en part i en tilsynssak.