NRK Meny
Normal

Økonomisk krise uten Thon-millioner

Da skattepengene til Olav Thon forsvant, kom hverdagen fort til politikerne i Hole i Buskerud. Et underskudd på 50 millioner kroner gjør at politikerne torsdag må diskutere framtidige kutt.

Olav Thon

Olav Thon sørget for velstand i Hole i mange år.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB/Scanpix

Da Olav Thon for to år siden ga bort hele milliardformuen til en stiftelse, var det slutt på velstanden i Hole kommune. Med en milliardær innenfor kommunegrensa, hadde kommunen i mange år hatt rundt 50 prosent høyere skatteinntekter enn en norsk gjennomsnittskommune.

Politikerne hadde i flere år forberedt seg på at skatteinntektene fra Thon kom til å bli borte, men de skjønte ikke alvoret i tide, mener flere holeværinger NRK treffer.

– Jeg tror de bare dyttet det foran seg, uten å tenke på at Thon-pengene kom til å forsvinne, sier en dame, som får støtte fra en annen.

– Jeg leste en gang at dette hadde de tatt høyde for, og at det ikke kom til å bli et problem. Men har de gjort det? Det virker ikke sånn.

Buffer brukt opp

Mangeårig Høyre-ordfører, Per Berger, er ikke enig i påstanden. Han mener høy befolkningsvekst har spist opp de oppsparte midlene, som skulle være en buffer i dårligere tider.

Per Berger, ordfører Hole kommune

Ordfører Per Berger er blant Holes politikere som vil kutte drastisk i neste års budsjett.

Foto: Idar Edvin Krogstad / NRK

– Det ble lagt til side fond for framtidige utfordringer. Rundt år 2000 var fondet på mellom åtte og ti millioner kroner. Men kommunen har hatt en enorm vekst og utvikling siden det, med nest størst befolkningsvekst i landet, sier Berger.

Han framholder at tjenestetilbudet til innbyggerne, slik som nye skoler og barnehager, har spist opp oppsparte midler. Han vil ikke ha på seg at politikerne har drevet uforsvarlig og sløst i årene med god økonomi.

– Det er ikke brukt penger på nytt rådhus, kulturhus, eller andre festligheter som en del kommuner gjør, sier Berger.

Vil kutte 70 millioner kroner

Formannskapet i Hole

Det var mange tilhørere da formannskapet i forrige uke foreslo å kutte 70 millioner i 2016.

Foto: Anette Skafjeld / NRK

Forrige uke ble det kjent at Hole ligger an til et underskudd på 50 millioner kroner i år. I stedet for å dekke inn underskuddet over flere år, vil politikerne i flertallspartiene Høyre, KrF og Frp kutte alt neste år. I tillegg vil de opparbeide seg en buffer på 20 millioner kroner. Totalt vil de altså kutte 70 millioner kroner i 2016.

Ifølge Ringerikes blad har Hole kommune rundt 6.000 kroner mer i utgifter per innbygger enn inntekter, sammenlignet med andre kommuner. Det passer dårlig for en kommune med et underskudd på 50 millioner kroner. Fylkesmannen ber kommunen se på utgiftene sine til eldreomsorg, skoler og barnehager.

Tilbake blant folk på gata, tror enkelte at kommunen håpte Olav Thon skulle sørge for en god økonomi langt inn i framtida.

– De trodde nok de skulle få hele arven etter Thon, men han er jo ikke så snill, ler en kvinne.