NRK Meny
Normal

Krever solceller på alle nybygg

Miljøpartiet De Grønne vil lovfeste plikt til å montere solceller på taket på nye næringsbygg. De mener Norge er en sinke i Europa.

Taket er dekket med solceller.

SOLKRAFT: Her er hele taket dekket med solceller

Foto: Hans Petter Reppe

Bruken av solceller på taket på bygninger har tatt helt av i mange land. I Tyskland har gunstige støtteordninger ført til en solcelleboom uten like. Frankrike og Canada har innført krav om solceller eller beplantning på alle tak når det bygges nye hus og næringsbygg,

Nå gjør De Grønne dette til en valgkampsak, og mener det må innføres krav om solceller på alle nye tak også i Norge. i første omgang på alle næringsbygg.

Solceller på Overhalla barneskole

De Grønne mener et påbud i første omgang bør gjelde næringsbygg.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

– Fremtidens byer bør ikke bare forbruke strøm, men også produsere den selv. Strøm bør i større grad produseres lokalt nærmest mulig forbrukeren. Helst av forbrukeren selv, sier Ståle Sørensen som stiller på lista for MPG i Drammen. Han kan tenke seg å gjøre Drammen til ett utstillingsvindu for å vise at dette også er mulig i Norge.

– Dette gjøres over hele verden nå. Norge er en sinke i Europa, sier han.

Les også:

Dyrt

Selv om både næringsutbyggere og private kunne tenke seg å installere solceller, har det hittil vært såpass dyrt at de fleste har slått det fra seg. Men det endrer seg raskt. Den store etterspørselen i Tyskland, Frankrike og flere andre steder, har ført til at produksjonen har økt kraftig og prisene har stupt.

I 2006 kostet solcelleanleggene omtrent fem euro per watt, og nå koster det cirka 1,3 euro per watt ferdig installert. Prisen har dermed gått ned rundt 70 prosent på mindre enn ti år.

Selv om myndighetene ønsker flere bygg med solceller på taket, er dette så langt basert på frivillighet. Men også her hjemme finnes det støtteordninger, både for næringsbygg og private boliger.

Les også:

Støtte

Eiliv Flakne

– Enova ønsker ikke solceller for enhver pris, sier kommunikasjonssjef Eiliv Flakne

Foto: LASSE BERRE

– For næringsbygg går det an å benytte seg av to ulike støtteordninger, men det er en del krav og vi vurderer hva som skal støttes. For private er det enklere. Der har huseieren krav på støtte hvis han eller hun installerer et godkjent solcelleanlegg, sier kommunikasjonssjef Eiliv Flakne i ENOVA, som er Statens eget selskap for miljøvennlig energieffektivisering.

Men selv om Enova skal fremme miljøvennlige energiløsninger, har de ikke noe ønske om at det blir lovkrav om solcellepaneler på tak.

– Nei, det er ikke noe vi ønsker oss. Solceller er bare ett av flere mulige energitiltak, og vi er opptatt av å finne frem til og støtte de tiltakene som gir best effekt. Så vi vil ikke ha solceller for enhver pris, sier han.

Det kan være årsaken til at flere land nå vurderer om det er verdt å satse så mye på akkurat dette. Flere er i ferd med å tenke nytt.

– Vi ser at både Tyskland og Danmark vurderer å redusere støtten betydelig, uten at jeg kan si noe sikkert om hva de skal satse på isteden