Krever bedre vurdering av utenlandsk helsepersonell

Studentorganisasjonen ANSA lurer på hva som foregår ved Statens Autorisasjonskontor for helsepersonell. Sykepleiere med solid utdannelse fra utlandet opplever avslag på avslag.

Sykepleiere

NORSK GODKJENNING: Er vurderingen av sykepleiere med utenlandsk utdannelse for streng?

Foto: Åse Liserud / Scanpix

NRK har ved flere anledninger brakt historier om helsearbeidere med solid utdannelse fra utlandet som har opplevd store problemer med å få norsk godkjennelse. Mandag fikk Lene Rønnestad Oglesby omsider sin norske sykepleierlisens. Fem ganger hadde norske myndigheter underkjent hennes kompetanse.

Det var en ekstern vurdering ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold som fikk autorisasjonskontoret til å ombestemme seg.

Hun var blant de heldige, for mange andre sykepleiere og helsearbeidere med utenlandsk utdanning fortviler.

Strengt og vilkårlig

Det er Statens Autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK) som har ansvaret for å godkjenne utenlandsk kompetanse, men mange opplever at vurderingen er veldig streng, og i noen tilfeller vilkårlig.

Emily Stange er jordmor, men må jobbe på kafe

Emily Stange (tv) er utdannet jordmor, men må jobbe på kafe.

Foto: NRK

Emily Stange er jordmor med solid utdanning fra USA og 12 års arbeidserfaring i yrket. Hun vil helst jobbe på fødeavdeling, men regnes ikke som god nok og er henvist til å jobbe på kafe, selv om Helse-Norge sårt trenger kvalifisert arbeidskraft.

– Jeg håper SAK kan gå gjennom saken min på nytt og gi meg en godkjenning, sier hun.

SAK avslo Emily Stanges søknad om å få norsk autorisasjon, og det samme gjorde Statens helsepersonellnemnd som har behandlet klagene hennes i to runder. Avslaget kom til tross for at flertallet av de sakkyndige som har uttalt seg i saken mener hun er mer enn godt nok kvalifisert som jordmor i Norge.

Les også:

Dermed er hun i selskap med mange andre som opplever å bli avvist, selv om de har helseutdannelse som burde være på høyde med den norske, men ikke nødvendigvis akkurat lik.

Marita Seilskjær

Marita Seilskjær har australsk sykepleierutdanning og fire års praksis.

Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Marita Seilskjær har australsk sykepleierutdanning og fire års praksis. To norske klassekamerater fikk autorisasjon, men ikke Marita.

– Du vet du er en god sykepleier, du vet du har god erfaring, mens SAK sier du ikke er skikket til å gjøre de samme arbeidsoppgavene i Norge. Det gjør noe med selvfølelsen, sier hun.

Les også:

Merkelig

Madeleine Mowinckel

ANSA-president Madeleine Mowinckel etterlyser bedre vurdering av utenlandsk helsepersonell.

Foto: Tordis Gauteplass / NRK

I studentorganisasjonen ANSA, for utenlandske studenter, etterlyser president Madeleine Mowinckel bedre vurdering av utenlandsk helsepersonell, og lurer på hva som foregår ved statens autorisasjonskontor.

– Er det sånn at noen må søke fem seks ganger for å få en autorisasjon? At SAK vurderer det veldig strengt, og at det først kommer en godkjenning etter at fagfolkene som utdanner sykepleiere har uttalt seg?

Anne Herseth Barlo

Direktør i statens autorisasjonskontor, Anne Herseth Barlo håper på bedre verktøy.

Foto: Raymond Dalen / NRK

Direktør i statens autorisasjonskontor Anne Herseth Barlo håper svaret kan komme i nye kjøreregler Helsedepartementet jobber med.

– Vi ser frem til nye verktøy som gjør at den enkelte søker oppfatter at vi har en rimelig behandling, en likebehandling og ikke et system som oppfattes som et sted der de flyr frem og tilbake og bruker tid som er bortkastet for alle parter.