Krevde strenge straffer

Statsadvokat Kristin Røhne krevde strenge straffer for de to som er tiltalt for ulovlig innførsel av GBL. Hun mener den tiltalte 30-åringen bør dømmes til ubetinget fengsel i seks år og fire måneder og 52-åringen bør få en straff på seks og et halvt år.