NRK Meny
Normal

Kortere ventetid for pasienter

Nevrologisk avdeling på Drammen sykehus har fått ventetiden for behandling ned fra gjennomsnittlig 200 dager til 50.

Sykehuset Buskerud, Drammen

Ventelistene ved nevrologisk avdeling på Drammen sykehus er betyelig kortere enn før. Men det er ikke bare på grunn av mer effektiv organisering.

Foto: Idar Krogstad / NRK

Før nevrologisk avdeling startet et prosjekt for å bedre ventetiden for behandling i 2014 var det flere pasienter som måtte vente opptil to år før de fikk behandling. Et snaut år senere er det få som må vente over et halvt år, og ingen pasienter venter mer enn ett år.

Astrid Edland

Avdelingsoverlege Astrid Edland på Drammen sykehus er fornøyd med at ventelistene er betydelig kortere enn for et år siden.

Foto: Linn Christoffersen / NRK

Avdelingsoverlege Astrid Edland på Drammen sykehus forteller at et av de viktigste tiltakene de har gjort er å ta direkte kontakt med de pasientene som har ventet lengst.

– Det viste seg at for mange hadde helseproblemet løst seg ved at de hadde tatt kontakt med privat nevrolog, eller fått hjelp av fastlegen sin. Det var ikke så aktuelt med hjelp fra oss lenger, sier avdelingsoverlegen.

Å rydde opp i ventelistene gjennom direkte kontakt med pasientene har gitt en synlig nedgang i ventetiden.

– Noen sto på venteliste i flere år, og det er helt meningsløst. Men vi måtte prioritere hastepasientene og hadde ikke kapasitet til å ta unna køen. Det stod over 1000 pasienter på listen vår, sier Edland.

Mange pasienter ordnet opp selv

Anne-Lene Arnesen

Pasient- og brukerombud Anne-Lene E. Arnesen mener det er galt at pasienter må søke hjelp andre steder enn i det offentlige helsevesenet på grunn av lange ventelister.

Foto: Hina Aslam / NRK

Mye av grunnen til nedgangen er ringerunden som ble satt i gang i starten av 2014. I tillegg har avdelingen gjort omorganiseringer ved å fordele pasientene på flere fagfolk som gir behandling.

Anne-Lene Arnesen i pasient- og brukerombudet i Buskerud ser en klar sammenheng mellom ventetiden på sykehuset og klagene de får inn til seg.

– Jeg har vært pasientombud i fire år og den første tiden var det mange klager som handlet om ventetiden på nevrologisk avdeling. Nå har vi nesten ingen klager fra den avdelingen.

Pasient- og brukerombudet håper derfor at avdelingen på Drammen sykehus fortsetter arbeidet med å få ned ventetiden for pasienter.

– Det er bra at man rydder i listene, men det som er synd er at folk venter så lenge at behovet for behandling faller bort. Vi skal ikke ha et helsevesen hvor pasientene løser problemene sine selv. Derfor håper jeg at de korte ventelistene nå fører til at avdelingen har varig kontroll over situasjonen, sier Arnesen