Normal

Korrupsjonssiktet er tidligere straffedømt

DRAMMEN (NRK): Rutinene ble brutt da den korrupsjonssiktede kvinnen i Drammen kommune ble ansatt.

Kommuneansatt etterforskes for korrupsjon

FENGSLET: Kvinnen som er siktet for grov korrupsjon har vært under politiets etterforskning i tre måneder. Fredag ble hun varetektsfengslet i fire uker.

Foto: Bjørn Olav Nordahl / NRK

Kommuneledelsen i Drammen fikk seg en overraskelse da de skulle sjekke ansattmappen til kvinnen som nå er siktet for grov korrupsjon.

Saksbehandleren i Drammen kommune ble sist fredag varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. Hun skal ha mottatt til dels store beløp fra utbyggere i kommune som fikk sakene sine behandlet av henne. Etter at saken ble politianmeldt og senere etterforsket, har kommunen også sett på hva som skjedde da kvinnen ble ansatt.

Rådmann Osmund Kaldheim

Rådmann Osmund Kaldheim i Drammen kommune sier at det i denne saken ser ut til at rutinene ikke har vært fulgt.

Foto: Tordis Gauteplass / NRK

– Det ser ut til at rutinene for rekruttering i Drammen kommen ikke ble fulgt da vedkommende ble ansatt, sier rådmann Osmund Kaldheim. Han bekrefter at kvinnen er tidligere straffedømt og at hun skulle inn til soning for et annet forhold.

Seks måneders ubetinget fengsel

NRK har tilgang på tingrettsdommen hvor kvinnen er blitt dømt til seks måneders ubetinget fengsel for å ha bedratt NAV for 615.000 kroner. Dommen ble forkynt i mai 2015 for kvinnen og den er rettskraftig. I tillegg er kvinnen dømt til å betale erstatning til NAV.

I dommen heter det: «I skjerpende retning har retten i tillegg til beløpets størrelse, lagt vekt på at forholdet har pågått over lang tid og at tiltalte tidligere har hatt en feilutbetalingssak.»

– Ikke rom for avvik

Det var en tidligere leder i Drammen kommune som ansatte kvinnen som nå er korrupsjonssiktet. Vedkommende er nå gått av med pensjon.

– Ved ansettelser i kommunen skal man i tillegg til intervjuer, gjennomgang av kvalifikasjoner og referanser, skal man ha et skarpt øye for om noen utgir seg for å være noe de ikke er. Eller at det er blitt gitt feilaktige opplysninger, sier Osmund Kaldheim.

– Det ser ut til at til at i denne ansettelsen, så er ikke de vanlige rutinene som burde vært fulgt, faktisk blitt fulgt, legger han til.

– Hva gjør dere med dette nå?

– Vi har en klar melding til alle som ansetter folk: Det er ikke rom for avvik.

– Men det har altså ikke skjedd i dette tilfellet?

– Vedkommende ble ansatt for en del år siden, og her er det helt åpenbart at vedkommende ikke er blitt ansatt i tråd med kommunens rutiner.