Kontroll ved Nordal skole

UP har hatt kontroll på ringeriksveien ved Nordal skole. Fire bilførere fikk forenklet forelegg for fartsovertredelse, to fikk forelegg for mobilbruk. En fører fikk vernegebyr for manglende bruk av bilbelte. På riksvei sju ved Bromma er det også holdt en fartskontroll i dag. Sju førere fikk forelegg, en fører som ikke ønskete forelegg blir anmeldt.