Konkurstall til himmels

På landsbasis har antallet konkurser økt med 61 prosent til nå i år, sammenlignet med samme periode i fjor.

Gjeld
Foto: Colourbox

Buskerud har en motsatt tendens sammenlignet med nesten alle de andre fylkene i landet.

Over 3000 slått konkurs

I løpet av årets første åtte månader ble 3417 slått konkurs, mens det i fjor var 2117 konkurser i samme periode. De tilsvarende tallene for tvangsavviklinger er 1050 og 847.

Tall fra Konkursregisteret viser at økningen er 61,4 prosent for konkurser, og 24 prosent for tvangsavviklinger. Setter under ett har konkurser og tvangsavviklinger økt med over 50 prosent.

Blant fylkene er det Finnmark som har økt mest hittil i år, 116,2 prosent i forhold til fjoråret.

Vestfold har en økning på 104,4 prosent, og Vest-Agder 76,9 prosent.

Nedgang også i Hedmark og Oppland

- Jeg tror at konsumet den siste tiden har vært høyt. De mindre håndverksbedriftene har klart seg bra, hvor det tradisjonelt har vært en del konkurser, sier Per Steinar Jensen, regiondirektør i NHO i Buskerud.

Konkurstallene i landet fortsetter å stige ifølge tall fra Brønnøysundregisteret. I Buskerud er altså tendensen motsatt, det samme gjelder for Hedmark og Oppland, hvor det er en nedgang i tallet.

Benytter statlige tiltak

- Det er et tegn på at kanskje flere har skikket sitt bo på en god måte slik at de har kommet gjennom noen vanskelige måneder, sier regiondirektør i NHO i Buskerud, Per Steinar Jensen.

Han har ingen sikre teorier på hvorfor Buskerud stiller seg mye bedre enn de fleste andre fylkene i Norge. En av teoriene er at bedriftene har benyttet seg av statlige tiltak på en bedre måte enn resten av landet.

- Det kan henge sammen med hvordan tallene har utviklet seg over lang tid. Men jeg velger å se det positivt, og det er hyggelig at bedrifter i Buskerud har kommet bedre ut enn andre. Det kan være at tiltakene som myndighetene har satt i sving har slått godt ut i kommunene som har gjennomført det, sier regiondirektøren i Næringslivets Hovedorganisasjon.

Les: Troms og Finnmark på konkurstoppen

Les også: Rekordøkning i konkurser