Kongsberg Gruppen siktet for korrupsjon

Økokrim har tatt ut siktelse mot Kongsberg Gruppen med påstand om korrupsjon. – Vi tar dette svært alvorlig, sier kommunikasjonsdirektøren i Kongsberg Gruppen.

Kongsberg Defence Communications

Kongsberg Gruppen ble tirsdag siktet for korrupsjon etter milliardavtaler med Romania.

Foto: Knut Brendhagen / NRK

Økokrim har siktet Kongsberg Gruppen for korrupsjon.

Siktelsen omhandler påstander om korrupsjon i tilknytning til leveranser av kommunikasjonsutstyr til Romania i perioden 1999–2008.

Kommunikasjonsdirektør i Kongsberg Gruppen, Ronny Lie sier de ble kjent med siktelsen tirsdag formiddag.

– Vi ble kjent med forholdet i formiddag da vi fikk besøk av Økokrim. De hadde da med seg en siktelse og en anmodning om innsyn i relevante dokumenter i denne saken.

Vil samarbeide med Økokrim

Lie forteller at de tar korrupsjonssiktelsen svært alvorlig.

– Det er ingen tvil om at det er alvorlige beskyldninger, og vi tar dette svært alvorlig.

Kommunikasjonsdirektør Ronny Lie i Kongsberg Automotive

Kommunikasjonsdirektør i Kongsberg Gruppen, Ronny Lie, sier de tar beskyldningen om korrupsjon svært alvorlig.

Foto: Heidi Elisabeth Odde / NRK

– Nå har Økokrim gjort en ransaking, og de har gjort det med utgangspunkt i å bekrefte eller avkrefte de påstandene som ligger der. Så vi får gjøre vårt for å hjelpe Økokrim sånn at de kommer til bunns i saken. Så vi får komme tilbake til detaljene etter hvert, sier Lie.

Bekrefter ransaking

Førstestatsadvokat Marianne Djupesland i Økokrim sier til NRK at hun foreløpig ikke vil kommentere siktelsen.

sine nettsider bekrefter imidlertid Økokrim at de har gjennomført ransaking av Kongsberg Gruppens lokaler.

– Formålet med ransakingen har vært å innhente informasjon som kan kaste lys over de faktiske forhold og som eventuelt kan bekrefte eller avkrefte mistanken. Av hensyn til etterforskingen og de impliserte vil ØKOKRIM ikke gi ytterligere kommentarer på dette stadiet, skriver de.

Jobber med anti-korrupsjonsarbeid

Lie forteller at de som internasjonalt selskap har jobbet med anti-korrupsjonsarbeid i lengre tid.

– Vi har over mange år jobbet med anti-korrupsjonsarbeid, holdningsskapende arbeid både eksternt og internt, og er helt avhengig av å ha tillit i de markedene der vi opererer.

– Vi har nulltoleranse for korrupsjon hos ansatte, konsulenter og forretningsforbindelser, og har strenge regler på området, sier Lie.

Konsernsjef i Kongsberg Gruppen Walter Qvam

Det er bekreftet at konsernsjef i Kongsberg Gruppen, Walter Qvam, vil snakke til pressen på tirsdagens pressekonferanse.

Foto: Aas, Erlend / SCANPIX

– Gjelder denne siktelsen konkrete ansatte i Kongsberg Gruppen?

– Når det gjelder detaljer i siktelsen så må vi komme tilbake til det på et senere tidspunkt.

Handler trolig om milliardkontrakt

Kongsberg Gruppen bekrefter at det er prosjektledelsen ved bedriftens divisjon i Asker, Kongsberg Defense Communications, som er under etterforskning.

Lie vil ikke si noe om hvilke kontrakter siktelsen gjelder, men ifølge E24 handler dette trolig om kontraktene Kongsberg inngikk med rumenske myndigheter om leveranser av sikkert kommunikasjonsutstyr.

Avtalen skal ha blitt inngått med utenriksdepartementet i landet i flere runder, og selskapet har annonsert kontrakter inngått med Romania i den aktuelle perioden for over én milliard kroner, skriver avisen.

Verken aktuelle beløp siktelsen omfatter, eller om det er noen personer som er siktet er kjent.

Kongsberg Gruppens aksje falt 2,2 prosent på Oslo Børs kort tid etter at siktelsen ble gjort kjent.

Kongsberg Gruppen har innkalt til en pressekonferanse i Oslo tirsdag kveld, og der er det bekreftet at konsernsjef Walter Qvam vil snakke.