Kongsberg blir «syngende kommune»

Kongsberg blir fra 2018 en "syngende kommune". Gjennom tre år skal kommunen få ressurser og kompetanse som skal gjøre det enklere å utvikle og opprette sangaktiviteter, samt styrke den lokale sangkulturen. Når prosjektperioden er over skal alle kommunens innbyggere ha tilgang til sangtilbud der de selv kan delta aktivt.