NRK Meny

Kommunerevisjonen gransket Hemsedal

Sommeren 2015 kom det meldinger om represalier i Hemsedal kommune. Utestengelse, baksnakking, forskjellsbehandling og ryktespredning går det fram av revisjonsrapporten. Fire valgte å slutte, en femte ble alvorlig syk.