Mot kommunalt tvangsekteskap

Regjeringens invitasjon til kommunereform får lunken mottakelse blant ordførerne i Buskerud.

Ordførerduell Øvre og Nedre Eiker

Vi som er ordførere i Buskerud kjenner hverandre godt, og vet selv når det er lurt å slå kommuner sammen, sier Bent Inge Bye, her sammen med Øvre Eiker-ordfører Ann Sire Fjerdingstad.

Foto: Jan Erik Wilthil / NRK

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner lokket med penger og truet med tvang da han i går presenterte opplegget for å få til kommunesammenslåinger.

Vet best selv

Ordfører Bent-Inge Bye i Nedre Eiker er en av ordførerne, som ikke ønsker å slå sammen sin kommuner med andre.

– Det som er merkelig, er at dette kommer ovenfra. Hadde det vært et behov for større enheter og sammenslåinger, så burde en ha tillit til at vi som kommunepolitikere burde finne ut av det, sier Bye.

Han mener det faktum at Buskerud har 21 kommuner, i seg selv er et tegn på at ting fungerer som de skal. Og Nedre Eiker-ordføreren er ikke den eneste som er skeptisk. Fylkesmannen holdt møte om saken for litt siden, med alle fylkets ordførere til stede. Der var det ingen som tok til orde for sammenslåing.

Smart nå

Direktør i NHO i Buskerud Per Steinar Jensen forstår ikke den sterke motstanden.

NHO-direktør Per Steinar Jensen i Buskerud

NHO-direktør i Buskerud Per Steinar Jensen mener kommunene må kjenne sin besøkelsestid nå.

Foto: Maria Kommandantvold / NRK

– Det forundrer meg daglig at lokalpolitikerne ikke ser behovet for å gjøre noe med kommunestrukturen, sier Jensen.

– Jeg mener behovet er åpenbart for de fleste. Det er nesten bare lokalpolitikere og ordførere som ikke ser det. Det er en rekke store utfordringer som vi står voerfor som må løses i mer robuste sammenhenger. Hadde jeg vært lokalpolitiker hadde jeg tenkt at det ville være smart å sette i gang nå, før en får nakketak fra statlig nivå.

Jensen sier han ikke kan skjønne at politikerne velger å vente på sentrale endringer av kommunestrukturen.

Kjenner hverandre

– Vi trenger hjelp hverken fra Sanner eller NHO for å finne ut av dette, vi som er ordførere i Buskerud har kontakt med hverandre og vet hva som foregår, sier Bent Inge Bye.

NHO har tidligere tatt til orde for en radikal kommunesammenslåing i Buskerud, med kanskje så lite som seks kommuner, mot dagens 21.

– Spørsmålet er hvilke oppgaver kommunene skal løse for fremtidens innbyggere, og det andre er hva som er naturlige bo- og arbeidsregioner i Norge og i Buskerud. Jeg mener fortsatt at det ligger til rette for fem – seks kommuner i Buskerud sier Jensen.

Dårlig demokrati

– Da blir det lite lokaldemokrati igjen, kvitterer Bent Inge Bye.

– Da blir avstanden mellom velgerne og lokalpolitikerne altfor stor, og vi får en fremmedgjøring som ingen vil være tjent med, fortsetter Bye.

Han trekker fram en storkommune med Drammen, Hurum, Røyken, Øvre og Nedre Eiker og Lier som et eksempel.

– Hvor mange representanter for Nedre Eiker vil det sitte i et slikt kommunestyre, spør Bent Inge Bye. Med en slik ordning vil ombudspolitikeren forsvinne legger han til.