Hopp til innhold

Ikke utdannet færre helsesykepleiere siden 2015

En av fire helsesykepleiere har ikke riktig utdannelse. Det får landsforeningen til å reagere.

Ann Karin Swang, Leder av Landsgruppen av helsesykepleiere NSF

Ann Karin Swang sier at kommuner må slutte å ansette inkompetente folk uten riktig kompetanse.

Foto: Kristin Henriksen / NSF

– Vi vet at veldig mange kommuner nå ansetter vanlige sykepleiere i helsesykepleierstillinger, på grunn av stor helsesykepleiermangel, sier Ann Karin Swang, leder av Landsgruppen av helsesykepleiere i Norsk Sykepleierforbund, NSF.

Ann Karin Swang, Leder av Landsgruppen av helsesykepleiere NSF
Foto: Kristin Henriksen / NSF

En Sintef-rapport viser at det ikke er utdannet færre helsesykepleiere siden 2015.

Ifølge Swang har utfordringen vært stor over lang tid, men den har blitt større.

– Lovpålagte oppgaver har økt betraktelig, til tross for at det blir færre helsesykepleiere. Og så er det stadig flere oppgaver som skal løses i kommunene.

Hun legger til at sykepleierne blir pålagt oppgaver de ikke har tilstrekkelig kompetanse til.

For eksempel å gi vaksine. Mange tenker at vaksinering bare handler om å sette et stikk.

Ifølge henne er det større sjanse for at man får en uvanlig reaksjon, for eksempel store hevelser, hvis vaksinen settes feil.

Les også Rosleen (9 md.) fikk kraftige bivirkninger etter BCG-vaksine

PCG

Stadig flere vaksiner i vaksinasjonsprogrammet

Ifølge Swang skal helsestasjonstjenesten nå begynne å vaksinere gravide mot kikhoste.

– Vi skal stadig begynne med nye ting, samtidig som tjenesten tappes for kompetanse.

Hun sier at kommunene må slutte å ansette folk uten riktig kompetanse.

– Det er lovpålagt at man skal ha avlagt eksamen i helsesykepleie når man skal ansettes i en helsesykepleierstilling.

Inger Øverland, virksomhetsleder i Drammen kommune, forteller at det er utfordrende.

– For å sikre tilstrekkelig helsehjelp til elever på skoler og på helsestasjoner for de minste barna, har Drammen på lik linje med mange andre kommuner, vært nødt til å ansette sykepleiere i midlertidige stillinger som helsesykepleier.

– For å legge til rette for sykepleiere som er ansatt i helsesykepleierstillinger, og ikke er ferdig spesialisert, finansierer Drammen kommune helsesykepleierutdanning, ifølge Øverland.

Ellen Margrethe Carlsen, avdelingsdirektør for barne- og ungdomshelse i Helsedirektoratet.

Ellen Margrethe Carlsen er avdelingsdirektør for barne- og ungdomshelse i Helsedirektoratet

Foto: Finn Oluf Nyquist

– Helsedirektoratet tar utfordringen på alvor

Ellen Margrethe Carlsen, avdelingsdirektør for barne- og ungdomshelse i Helsedirektoratet, sier de er kjent med utfordringen.

– Utdanningsinstitusjoner for helsesykepleiere sier det er et problem å få praksisplasser for de som er under videreutdanning.

Ifølge Carlsen er det opp til kommunen å vurdere hvilken kompetanse tjenesten trenger for å kunne løse oppgavene på en forsvarlig måte.

– Men det følger av loven at kommunen skal ha knyttet til seg blant annet lege, jordmor og helsesykepleier for å sørge for nødvendige tjenester til alle som oppholder seg i kommunen.

Les også – Det er veldig vondt å se at kjæresten din svinner hen

Knut Førland, Bjørg-Tove Wang Førland

Carlsen forteller at de jobber opp mot utdanningsmyndighetene for å sikre at utdanning av helsesykepleiere blir likestilt med annen helsekompetanse det er mangel på.

– Videre må vi gå i dialog med utdanningsinstitusjonene og se hvordan vi kan møte utfordringen med få praksisplasser. Dette er en kjent utfordring, som gjelder i bredden av utdanning til sykepleie, spesialsykepleier, fysioterapeut, vernepleier og ergoterapeut.

Får ikke tak i helsesykepleiere

Vibeke Barlund Fraas, som leder i lokalgruppen i Sogn og Fjordane, sier flere kommuner bruker vanlige sykepleiere for å løse mangel på helsesykepleiere.

Vibeke Barlund Fraas

Vibeke Barlund Fraas forteller at barn og unge ikke får den tjenesten de har krav på.

Foto: Anna Gytri / NRK

Vi er en del av Vestland fylke. Her er det 18 kommuner, og flere av dem opplever mangel på helsesykepleiere.

Derfor har de hatt noen runder med ulike tiltak, og de har åpnet opp for å ansatte sykepleiere, spesielt i skolehelsetjenester rundt omkring i fylket.

Hun legger til at spesialisering gir et grunnlag som ikke kan erstattes av opplæring.

Lønn kan være en av grunnene

Ifølge Fraas har Sunnfjord kommune bestemt seg for å heve grunnlønnen opp på nivå med det spesialsykepleiere på sykehus har.

– Vi vet at lønn er viktig for rekruttering, så vi håper at vi får søkere til de to stillingene vi har ute nå.

Hun legger til at barn og unge ikke får den tjenesten de har krav på.

De er heller ikke klar over at de ikke får det. Barnet, eller den unge, ser bare at det står helsesykepleier på døra. De tenker at de møter den kompetansen en trenger.

Les også FHI-rapport: Bekrefter høye dødstall blant unge

En rød graf viser jevn nedgang, med svake svingninger, i dødsfall blant folk i alderen 20-39 år fra 2000 til 2023. En lysegrå skrå linje viser nedgang med margin.

– Å sette vaksiner krever kompetanse

Vaksinering er det folkehelsearbeidet som redder flest liv. Hvert minutt i 50 år har seks mennesker blitt reddet på grunn av vaksiner, ifølge Fraas.

– Og bare de siste 20 årene er barnedødeligheten redusert med 40 prosent på grunn av vaksiner.

– Dersom sykepleiere uten kunnskap om dette viktige arbeidet blir satt til å vaksinere, kan det føre til dårligere vaksinasjonsdekning, og økt fare for feil ved vaksinasjon, avslutter Fraas.

Del gjerne dine erfaring med oss her:

Hei

Har du tanker om saken du har lest, eller har du tips på hva min neste sak kan handle om? Send meg gjerne en epost!

Jeg har blant annet skrevet om dette tidligere: Rosleen (9 md.) fikk kraftige bivirkninger etter BCG-vaksine, – Dette skader Ukrainas sak– Vi trenger mer snakketrening