NRK Meny
Normal

Kommunene kan spare en milliard kroner

Ferske beregninger fra Enova viser at norske kommuner årlig kan spare stort på å redusere energiforbruket i kommunale bygg.

Kongsberg rådhus

Kongsberg trekkes fram som en kommune som har gjort mye for å spare energi. Et av byggene det er gjort tiltak i er rådhuset.

Foto: Kongsberg kommune

Til tross for at innsparingsmulighetene er store, er ikke alle kommuner opptatt av å spare energi i gamle og nye bygg.

Ole Aksel Sivertsen

Innsparingspotensialet er stort både blant offentlige og private huseiere, ifølge Ole Aksel Sivertsen i Enova.

Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien / Enova

Med bakgrunn i beregningene har Enova gått ut til ordførere, rådmenn og politikere i 87 kommuner som har kartlagt hvor mye de kan spare, men gjort lite for å komme dit.

– Vi forteller dem hvor mye de kan spare og hvordan de kan gjøre det, sier markedssjef for yrkesbygg i Enova, Ole Aksel Sivertsen.

For det er liten tvil om at en total innsparing på en milliard kroner kan gi kommunene noe bedre handlingsrom i en allerede trang økonomi.

Investeringene spares inn på noen år

Det er forskjellige typer tiltak Enova ønsker at kommunene skal gjennomføre.

– Vi snakker om alle mulige tiltak som kan redusere energibruken, slik som etterisolering, utskifting av vinduer og varmegjenvinnere, belysning, og styring og måling av energitiltak, sier Sivertsen.

For å kunne nå innsparingsmulighetene på en milliard kroner, mener Sivertsen det trengs en investering på mellom åtte og ni milliarder på landsbasis.

– Men det er investeringer som spares inn igjen.

Har kartlagt alle kommuner

På en egen nettside Enova har opprettet, kan alle sjekke hvor mye de forskjellige kommunene kan spare.

De kommunene som til nå har spart mest, har tatt i bruk en såkalt EPC-modell. Da får kommunene en garanti for at tiltakene skal fungere. I løpet av avtaleperioden får kommunen dessuten tilbakebetalt det de sparer i energiutgifter, slik at de kan nedbetale investeringene. Enova kan også gi et tilskudd for å dekke deler av nødvendige investeringer.

Kongsberg langt framme

En av de kommunene Enova trekker fram som et godt eksempel, er Kongsberg. De inngikk en avtale med en energientreprenør i 2012. Energiforbruket er redusert med 36 prosent, og med dagens kilowattpris sparer kommunen årlig rundt 5 millioner kroner.

Hallvard Benum

Mest penger har Kongsberg spart på de største byggene, sier energi-ingeniør Hallvard Benum i Kongsberg kommunale eiendom.

Foto: Privat

– Det vi sparer mest energi og penger på er 14 store bergvarmepumper. De går ikke like dypt som sølvgruvene, men de står i det samme berget, sier energi-ingeniør Hallvard Benum i Kongsberg kommunale eiendom.

Tiltakene har kommunen gjort i alle typer bygg, alt fra rådhus og sykehjem og ned til de minste barnehagene. Investeringene er på 50 millioner kroner.

Bra for miljøet

Kongsberg har lenge jobbet med energitiltak. Det er ikke bare for å spare penger, men det er også et miljøperspektiv inne i bildet.

– Ja, vi sparer årlig 290 tonn CO₂. Det er først og fremst strøm vi sparer, og strømmen i Norge er forholdsvis miljøvennlig. Men hadde den blitt produsert i et kullkraftverk, ville CO₂-besparelsen vår vært atskillig større, nærmere bestemt 6.400 tonn, sier Benum.

Innsparingsmuligheter i hvert fylke

Fylke

Kroner

Oslo

125 088 989

Akershus

88 723 970

Rogaland

76 689 914

Hordaland

74 437 434

Nordland

63 671 451

Møre og Romsdal

49 589 331

Østfold

49 004 154

Troms

45 127 028

Hedmark

43 501 620

Buskerud

43 353 341

Sør Trøndelag

41 964 627

Vestfold

40 631 571

Oppland

40 572 938

Telemark

39 077 151

Nord Trøndelag

35 117 515

Finnmark

30 228 418

Sogn og Fjordane

29 743 562

Vest Agder

26 243 261

Aust Agder

20 963 302