Kolonne over fjellovergangar

Uvêr i fjellet gjer at det no er kolonnekøyring på rv. 52 over Hemsedalsfjellet og fv. 50 mellom Hol og Aurland i Buskerud.