NRK Meny

Kø i Mjøndalen

På E134 i Buskerud er det ekstra kø vestfra inn mot rundkjøringen i Mjøndalen sentrum, videre på fv. 283 over brua og østover. Det er fordi E134 er stengt i retning Drammen fra rundkjøringen til Stømsåstunnelen pga. et vogntog som har truffet midtdeleren der.