Kø fra Sandvika til Hønefoss

E16 Sandvika - Hønefoss: Det er fortsatt saktegående kø nordover Sollihøgda - Sundvollen, ifølge tips.