Kloakktrøbbel på Sollihøgda

Beboerne på Sollihøgda har i årevis måttet tømme sine egne septiktanker for titusenvis av kroner. Nå ønsker beboerne på grensa mellom Bærum og Hole å koble seg på kloakknettet som de fleste andre.

Dotrøbbel i Lillesand kloakk

Illustrasjonsbilde

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Tett inntil marka, mellom Bærum og Hole ligger idylliske Sollihøgda. Fullt så idyllisk er det likevel ikke når det kommer til kloakken. Mange av husstandene er ikke koblet til kloakknettet, og har derfor egne lukkede septiktanker som må tømmes flere ganger i året.

Belastning for familier

Lennart Hovland

Lennart Hovland er leder for aksjonsgruppa Hele Sollihøgda inn i Bærum.

Foto: Privat

Nå krever Aksjonsgruppa Hele Sollihøgda inn i Bærum, med Lennart Hovland som leder, at Hole kommune ordner opp. Hvis ikke ønsker beboerne fratrekk på de kommunale avgiftene.

Hovland forteller at det koster mellom 3000 og 3500 kroner å tømme en slik kum. For en familie med fire medlemmer kan det lett bli tømming syv til åtte ganger i året. Det kan bli dyrt.

– Det er en slags administrativ belastning i familiesammenheng. Man må passe på at tanken ikke blir for full og renner over. Det er en belastning som vi vil bli kvitt, særlig når muligheten til å bli kvitt den ligger rett utenfor stuedøra.

– Er det muligheter for å få koblet dere på ledningsnettet da?

– Ja, det er fullt mulig. Få meter unna disse kummene går det ett egnet rør som fører til en samlekum, som går videre i et renseanlegg. Det er riktignok på Bærumssiden, men vi har fått bekreftet fra Bærum at det er kapasitet for husstandene dette gjelder, sier Hovland.

Holder ikke mål

Kommunalsjef for plan og utvikling i Hole kommune, Heming Herdlevær er enig i at kloakkanlegget ikke holder mål.

– Vi har ikke ønske om å knytte flere abonnementer på det anlegget sånn som det er, sier han.

Herdlevær skjønner frustrasjonen til beboerne på Sollihøgda, men sier det blir vanskelig å gi dem fradrag på de kommunale avgiftene.

– Administrativt har vi ikke muligheten til å gi en kompensasjon eller avkorting på gebyrene. I så fall så må det være en søknad som behandles politisk i kommunestyret.

Kommunalsjefen mener det vil bli urettferdig dersom noen innbyggere får fradrag, og andre ikke. Han tror beboerne på Sollihøgda heller må vente til den nye kommunedelplanen blir godkjent, for å få på plass en ytterligere utbygging.

– Hvor lenge må man vente på det da?

– Vi snakker jo fort 2018 i hvert fall, avslutter kommunalsjefen.