NRK Meny
Normal

Klimaendringer krever krafttak i skogen

Våtere, varmere og villere klima kan ødelegge mye av skogen i Norge. Nå må skogeiere tenke nytt for å dyrke en mer robust skog i møte med klimaendringer.

Skog på Ringerike

Norge gror igjen, blir det sagt. Men skogen binder også store mengder CO2, slik at klimagassen ikke bidrar til oppheting av kloden vår.

Foto: Benedikte Fjelly / NRK

Flere stormer og våtere vær kan skape store problemer for skogdriften i Norge. Nå arrangerer skogeierforeningen Viken Skog egne kurskvelder for å lære medlemmene om hva som må til for å møte klimaendringene.

– Blir mer jobb i framtida

Langt inne i skogen på Sokna i Ringerike er et femtitalls skogeiere samlet rundt bålet for å snakke alvor. Temaet er hvordan skogen blir ødelagt av et endret klima og hva som kan gjøres for å gjøre skogen mer robust så den kan tåle forandringer.

Olav Bjella er organisasjonssjef i Viken Skog som er den største skogeierforeningen i Norge med 10.000 medlemmer.

– Det blir våtere, villere og varmere. Vi forventer blant annet at det blir vanskeligere å drive i skogen om vinteren, med mindre frost og snø. Og skogbrannfaren blir høyere i sommerhalvåret. Det blir mye å forholde seg til.

Stiklinger til skogplanting

Utplanting av nyere typer skogsplanter fører til større tilvekst enn tidligere.

Foto: Benedikte Fjelly / NRK

Løsningen ser foreløpig ut til å være å gjøre enda mer av det skogeierne bør gjøre i dag. Plante ut nye skudd raskt etter hogst, bruke forbedrede plantetyper og rydde i skogen for å skape gode vekstforhold.

– Det blir mer jobb, det er det ingen tvil om, sier Bjella.

Skogen er også en del av løsningen

Kristine Nore

Skogeier og styremedlem i Viken Skog, Kristine Nore, bidrar til kurskveldene som lærer skogeierne hvordan de skal takle framtidas klimaendringer.

Foto: Idar Edvin Krogstad / NRK

Skogen skaper ikke bare bekymring for skogeierne. For skogen i seg selv fanger opp halvparten av CO2-utslippene i Norge. Derfor ligger det også mange svar på hvordan håndtere klimakrisen i de norske skogene, forteller skogeier og styremedlem i Viken Skog, Kristine Nore.

– Vi snakker jo om den gode, gamle fotosyntesen. Plantene binder CO2 med hjelp fra sola. Svaret på mange av klimautfordringene ligger i å forvalte skogen på en god måte. Derfor er skogselskapene i Norge er involvert i mange skogrelaterte programmer ute i verden. Kunnskapen må bare ut i enda større grad, sier Nore.