Klart for storutbygging i Lier

Det er grunn til å feire i Lier i dag, mener ordfører og varaordfører. Miljøverndepartementet har gitt grønt lys for planene om utvikling av det Lier kommune kaller en ny fjordby.

Ordfører og varaordfører i Lier skåler for ny fjordby.

Ordfører i Lier Helene Justad og varaordfører Nina Johnsen skåler for godkjenningen av utbyggingsplanene ved Drammensfjorden.

Foto: Ingvild-Anita Velde / NRK

Planene om en fjordby ved Drammensfjorden har vært en mye diskutert sak i Lier i mange år. Derfor er det grunn til å juble og feire mener både ordfører Helene Justad og varaordfører Nina Johnsen. De hadde invitert til pressekonferanse i det aktuelle området i formiddag og spratt for anledningen flasker med bobler fra eplebygda.

– Endelig, dette er en gledens dag for Lier og det er sju år siden vi satt igang arbeidet så dette har vi virkelig ventet på, sier ordfører Helene Justad fra Høyre.

Lierpolitikere feiret med bobler da det ble kjent at miljøverndepartementet har sagt ja til fjordby.

Bobler på flaske laget på epler fra Lier ble funnet fram da politikerne feiret grønt lys for fjordby.

Foto: Ingvild-Anita Velde / NRK

Departementets vedtak innebærer at Lier kommune sammen med Drammen kommune kan starte arbeidet med en egen plan for området og avklare de konkrete løsningene for transport­systemene og hvordan hensyn til miljø- og grunnforhold skal ivaretas.

– Hvordan kommer det til å se ut her og hvem kommer til å bo og jobbe her i framtida ?

– Dette skal bli et boligområde for alle, vi vil at folk skal trekke ut og bruke fjorden, sier varaordfører Nina Johnsen fra Venstre.

Hun ser for seg et område der folk kan klare seg uten bil i hverdagen.

– Du kan handle her, gå til skole og barnehage og finne kontorarbeidsplasser så nær at du ikke trenger bil.

– Hva skal skje med industriarbeidsplassene som ligger her i dag ?

– Det er store virksomheter her idag, men få arbeidsplasser. Og de har vi et ansvar for, men det er ikke virksomheter som må ligge ved fjorden så vi må finne andre steder for dem.

Fjordbyen

Dette er et av forslagene til hvordan fjordbyen i Lier kan bli.

Foto: Placebo Effects / Illustrasjon

Alt klart for videre planlegging

– Med sin nærhet til Drammen by og eksisterende jernbane ligger Lierstranda svært godt til rette for en byutvikling som bygger opp under miljøvennlige transport­løsninger, sier miljøvernminister Bård Vegar Solhjell.

Vedtaket om Lier kommuneplan har vært en omfattende og komplisert sak. Før Miljøverndepartementet kunne godkjenne Lier kommunes planer om å legge til rette for boliger og næring på Lierstranda, trengtes avklaringer knyttet til lokalisering av jernbanens godsvirksomhet i Drammensområdet.

Les også: Lier er fornøyd

– Det er viktig at arbeidet med konsekvensutredning og planlegging av dette området kommer i gang nå. I dag er et mange ulike virksomheter på området, blant annet tømmerterminal og havn. Planarbeidet må både avklare arealbehov og eventuelt flytting av virksomheter, og løsningene for boliger og næringsvirksomhet på området, sier Bård Vegar Solhjell.