NRK Meny

Klargjøres for flere

Transittmottaket på Hvalsmoen i Ringerike er bedt om å ta i mot ytterligere 200 flyktninger. Fra før har mottaket 250 plasser. Nå klargjøres et større område i den nedlagte militærleiren. UDI ønsker at plassene står klare 1. oktober, men det blir ifølge mottaket vanskelig. Blant annet fordi økningen krever flere ansatte.