Klarer ikke å levere nok kompost

Etterspørselen etter kompost fra matavfall er så stor at avfallsmottaket på Lindum ikke klarer å levere nok. Likevel blir matavfall fra husholdningene i Drammen sendt til Sverige.

Kompost er in

På Lindum er det stor etterspørsel etter kompost fra matavfall og hageavfall, men tilgangen på råstoff er for liten.

Foto: Ingar Andreassen / NRK

– Her har jeg gartnerjord, parkjord, hagejord og prydpark, sier Odd Andersen og peker mot ulike hauger av forskjellig størrelse. Alt er framstilt av kompostert hageavfall og matavfall. Odd selger og laster opp jord og bark til kundene på Lindum, han kjører rundt med en liten lastemaskin med hydraulisk skuffe foran. Problemet er bare at haugen med den populære hagejorda nesten er helt flat. Det er rett og slett tomt.

Det går unna

– Ja det går unna på harde livet, det er voldsom etterspørsel om dagen, bekrefter Pål Smits, han er administrerende direktør på Lindum. Hverken anlegget i Drammen eller Tønsberg klarer å levere nok kompost til grøntanlegg og landbruk.

Kompost i sekk

Noe av komposten blir også pakket i sekk.

Foto: Ingar Andreassen / NRK

– Folk har skjønt at denne typen jord er nyttig i hagen. Jorda er basert på matavfall og hageavfall og det gjør at jorda har veldig god effekt i forhold til planter som skal vokse der. Man får et mikroliv som hindrer sykdommer og gir plantene jevn tilførsel på næring og vann, sier Smits.

Kjøper råvarer

For å møte etterspørselen etter kompost har Lindum valgt å kjøpe inn kompost fra konkurrerende virksomheter. De ønsker også å kjøpe inn mer matavfall som kan komposteres. Men situasjonen i dag er at alt matavfall i Drammens-regionen blir sendt til Sverige, etter ha blitt lastet om på Lindum.

Dette har sammenheng med at kontrakten for mottak av matavfall gikk til Sverige sist Drammen kommune hadde dette oppdraget ute på anbud, forklarer Pål Smits.

Sender til Sverige

– Økonomisk og miljømessig var det bedre å sende matavfallet til Sverige den gangen dette var ute på anbud. Hadde det vært en tilsvarende anbudskonkurranse i dag hadde det nok vært annerledes.

Fin vare

Matjord fra matavfall gir god jord, sier Pål Smits. Lageret er nesten tomt.

Foto: Ingar Andreassen / NRK

Smits sier det ikke er noe dårlig løsning å sende matavfallet til Sverige, men det å utnytte matavfallet lokalt er en løsning som vil bli mer etterspurt.

– Er det riktig å si at dere ønsker at matavfallet fra Drammens-regionen skal komme hit til Lindum i framtida?

– Ja vi ønsker at det skal utnyttes her i framtida. Men vi må utvide behandlingskapasiteten vår her på Lindum hvis vi skal ta imot mer matavfall i framtida.

Fra restauranter

I dag mottar Lindum sitt matavfall fra forretninger og restauranter og matprodusenter, foruten noe privat matavfall fra kommuner på Romerike.

Hageavfall blir kompost

Her lagres hageavfall som etter ett år blir til kompost.

Foto: Ingar Andreassen / NRK

Det er ikke bare Lindum i Drammen som opplever etterspørsel etter kompost fra matavfall og hageavfall. Hagekompost fra Vestlandet leveres til Telemark og i Hordaland opplever gasellebedriften Grønn Vekst at det er fullt mulig å skape merverdi av matavfall.