Kirketegningene er klare

I dag ble de nye tegningene av Hønefoss kirke presentert. Kirken er blitt billigere, men det mangler fortsatt 20 millioner kroner.

Nye Hønefoss kirke, sørfasaden (illustrasjon)

Ringerike kirkelige fellesråd håper at den nye kirken kan være ferdig til august 2016.

Foto: Link Arkitektur

Prislappen på den kirken som Ringerike kirkelige fellesråd ønsker å bygge blir på 76,2 millioner kroner. Da de første tegningene var klare, kom prisen på over 90 millioner kroner, og det ble for drøyt for fellesrådet. Dermed måtte arkitektene tegne nye forslag.

Den største forskjellen fra originaltegningen, er at takets høyeste punkt er senket fra 27 til 23 meter.

Så gamlekirken brenne ned

Marit Muggedal Nilsen

Marit Muggedal Nilsen ser frem til at kirken står ferdig om noen år.

Foto: Anette Skafjeld / NRK

I januar 2010 brant den gamle trekirken fra 1862 ned til grunnen. Det var mange i Hønefoss som sørget over tapet av kirken. Ganske raskt begynte de å jobbe med å få en ny kirke på plass.

Marit Muggedal Nilsen vokste opp like ved den gamle kirken. Hun var selv til stede da den gamle kirken brant.

– Det var et fryktelig syn å se tårnet falle. Jeg håper veldig at det kommer en ny kirke, sier hun.

Hun forteller at det var mange som møtte opp da kirken brant. Hun mener det er viktig å få en ny kirke.

– Jeg tror kirken er samlende selv om man ikke går i kirken hver søndag.

Endte på 76 millioner

Torbjørn Tangestuen, leder av Ringerike kirkelige fellesråd

Torbjørn Tangestuen er leder av Ringerike kirkelige fellesråd. Han er glad for at de har kommet så langt i prosessen, men er bekymret for finansieringen av den nye kirken.

Foto: Anette Skafjeld / NRK

Link Arkitektur som har tegnet bygget, har derfor sett på rimeligere alternativer basert på originalforslaget. I dag presenterte lederen av Ringerike kirkelige fellesråd, Torbjørn Tangestuen, de nye tegningene.

Fellesrådet har vurdert tre alternativer med en prislapp på mellom 65 og 76 millioner kroner. De går for det dyreste alternativet som kommer til å gi en kirke i tre etasjer.

– Det eneste på bygget som er gjort mindre, er høyden på kirken. Vi har også gjort noen endringer i materialvalg og gjort en del ting enklere. Og det gjør mye på kostnadene. Jeg kan ikke se at det er mulig å kutte kostnader noen flere steder, sier Tangestuen.

Bekymret for finansieringen

Ringerike kommune har lovet 20 millioner kroner til byggingen. Fra før står det 36 millioner på bankkonto etter forsikringsoppgjøret. Det mangler fortsatt rundt 20 millioner til å dekke hele kostnaden på den nye kirken.

Dette bekymrer Tangestuen. Han er bekymret for muligheten til å finne de millionene som mangler.

– Ringerike står jo på Robek-listen, men vi håper de ekstra bevilgningene kommer på budsjettene de eneste årene, sier Tangestuen.

Fellesrådets leder håper at den nye kirken kan åpnes i august 2016; en kirke med høye dører og vide porter. Og det håper Marit Muggedal Nilsen også:

– Jeg kommer helt sikkert til å være til stede under åpningen. Det måtte være noe helt spesielt hvis jeg ikke hadde møtt opp.

Tomten der gamle Hønefoss kirke lå og der den nye skal bygges.

Tomten der gamle Hønefoss kirke lå og der den nye skal bygges.

Foto: Anette Skafjeld / NRK