NRK Meny
Normal

Så mye kan Norske Skog tjene på å selge Follum-kraft

Etter nedleggelsen av Follum papirfabrikker på Hønefoss, kan Norske Skog tjene over 400 millioner kroner på salg av kraft som de ikke trenger lenger.

Follum fabrikker

– Vi er et konsern som har tapt milliarder av kroner de siste årene, og vi må tette de hullene og utnytte ethvert mulig potensial for å redde selskapet, sier kommunikasjonsdirektør i Norske Skog, Carsten Dybevig.

Foto: Follum fabrikker

– Vi er et konsern som har tapt milliarder av kroner de siste årene, og vi må tette de hullene og utnytte ethvert mulig potensial for å redde selskapet. Da må alle verdier tas med i det bildet, sier Carsten Dybevig, som er kommunikasjonsdirektør i Norske Skog.

Kan selges fritt

I mars blir Follum lagt ned, og kraftbehovet for konsernet blir derfor mindre. Kraftavtalen Norske Skog har inngått med Statkraft, varer imidlertid helt frem til 2020, og kan nå selges fritt på markedet.

Pressetalsmann hos Statkraft, Knut Fjerdingstad, sier Norske Skog kan selge strømmen til hvem de vil.

– Det er jo en kommersiell avtale som er inngått mellom Norske Skog og

Knut Fjerdingstad, pressetalsmann i Statkraft

Knut Fjerdingstad, pressetalsmann i Statkraft.

Foto: Brennpunkt / NRK
Carsten Dybevik i Norske Skog

Kommunikasjonsdirektør Carsten Dybevig i Norske Skog.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Statkraft, og den er i prinsippet slik, at den kan omsettes til hvem som helst. Det betyr at det ikke er noen innblanding fra stat eller regjering i dette. Det er en helt markedsmessig, kommersiell avtale.

Fire terawatt i året

Å lage papir krever enormt med kraft. I 1998 inngikk Norske Skog en avtale med Statkraft om levering av strøm til sine fabrikker i Sør-Norge. Avtalen er på 4 terawatt hvert år, noe som tilsvarer like mye strøm som 200.000 eneboliger bruker i året. Avtalen er svært langsiktig, og går ikke ut før ved utgangen av 2020.

– En industribedrift er jo avhengig av å vite at de faktisk får kraft, og med en sånn avtale, så er de garantert det, til en avtalt pris. Det er en veldig god avtale for begge parter, sier Fjerdingstad.

Statnett vil ikke si noe om prisen. Men det som er klart, er at i toppåret i fjor, betalte du og jeg fire ganger mer for strømmen enn i 1998, da Norske Skog og Statnett inngikk kraftavtalen.

Ikke årsak til nedleggelse
Follum fabrikker

Follum har et forbruk på rundt 0,8 terrawattimer i året, og fra mars er det kraft Norske Skog ikke trenger lenger.

Foto: Follum fabrikker

Kommunikasjonsdirektør i Norske Skog, Carsten Dybevig, innrømmer at avtalen kan gi inntekter til selskapet, men vil ikke være med på at det er årsaken til at de legger ned Follum fra mars neste år og at 356 ansatte mister jobben.

– Den var jo fremforhandlet på noenlunde markedsmessige vilkår den gangen. I dag har den selvfølgelig en verdi for oss, men årsaken til at vi legger ned papirfabrikken, er jo at vi selger mindre papir enn før. Grunnen til det, er at veldig mange erstatter papir med elektroniske medier, og da trenger vi dessverre ikke så mange fabrikker som lager papir lenger. Det er den grunnleggende årsaken.

Tjente 800 mill på kraftsalg i fjor

I juni i fjor solgte Norske Skog deler av kraftavtalen fra 1998. Elkem betalte 800 millioner kroner for avtalen, som omfatte like mye strøm som 75.000 eneboliger i snitt forbruker i året. Årsaken var at Norske Skog ikke trengte like mye strøm lenger. Hvor mye strøm selskapet trenger i fremtiden nå som Follum følger Union i Skien, og blir historie, er foreløpig usikkert, sier Dybevig.

Gravstøtten til Norske Skog Follum

356 ansatte mister jobben når Norske Skog legger ned driften ved Follum fra mars neste år.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

– Det vil situasjonen selvfølgelig vise. Det vil være avhengig av hvilket produksjonsnivå vi vil ligge på, men det er klart det vil ligge noe mulighet til å selge deler av den kraften i det åpne markedet. Det vil vi selvfølgelig måtte gjøre, fordi det ligger en verdi i det.

– Hvilke muligheter har dere til å selge denne kraften?

– Enten selger man den kraften man ikke bruker, en bloc, altså som en pakke til en annen aktør, eller så selger man den dag for dag i det åpne markedet. Det er jo det første som er å foretrekke, for da slipper man den ganske store administrasjonen rundt det å håndtere en stor kontrakt, sier Dybevig.

Selger resten

Mengden av kraft er rundt halvparten av det Norske Skog solgte til Elkem i fjor, et salg til 800 millioner kroner.

– Hvilke aktører er det i Norge nå som kan ha nytte av en sånn avtale?

–Selvfølgelig er det produsenter som bruker mye kraft i sin produksjon, så den kraftkrevende industrien vil jo være en mulig kjøper av det. Ellers vil det kunne være institusjoner som videreformidler kraft til kraftkrevende industri.

Arbeidet med et salg av strømmen Norske Skog ikke trenger, starter nå, sier Dybevig.

– Ja, det vil bli gjort en forretningsmessig vurdering av den kontrakten og hvordan man kan utnytte den.