NRK Meny

Kan få felles brannsjef

Rådmannen i Hurum foreslår å samarbeide med Røyken kommune om felles brannsjef. Hurum har i dag brannsjef i halv stilling og oppfyller dermed ikke kravet fra Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap om at hver kommune skal ha en brannsjef i hel stilling. Rådmannen mener at ressursene i de to kommunene kan utnyttes bedre ved en felles brannsjef for de to kommunene. Formannskapet behandler saken i dag.