Kan bli siste reinjakt på år


Den siste høstjakta på mange år skal utrydde villreinstammen i Nordfjella. Selv om det trengs i kampen mot skrantesyken frykter en erfaren jeger en tradisjon forsvinner for en hel generasjon.
En utrydding av villrein-stammen skal skje innen 1. mai neste år. Det kan gå opp til femten år til neste reinjakt i området.

Viltgjerde bygges for å skille vill- og tamrein
Foto: Gunnar Grimstveit / NRK